بلاگ/اصطلاحات بورس
شناسه خبر:139 تاریخ انتشار:1398/11/11 13:42 نویسنده: مدیر سیستم
قدرت خریدار و فروشنده حقیقی

تعریف قدرت خریدار و فروشنده حقیقی

قدرت خریدار حقیقی در یک سهم در واقع میزان خریدی است که به طور متوسط هر کد حقیقی انجام داده‌است و قدرت فروشنده حقیقی تعداد سهامی است که هر کد حقیقی به طور متوسط فروخته‌است. با مقایسه این نسبت‌ها افراد می‌توانند یک دیدی نسبت به قدرت خریدار و فروشنده حقیقی در یک سهم یا صنعت بدست بیاورند.

مطالب پیشنهادی