بلاگ/اصطلاحات بورس
شناسه خبر:239 تاریخ انتشار:1398/12/16 22:23 نویسنده: مدیر سیستم
صورت سود و زیان

تعریف صورت سود و زیان 

صورت سود و زیان یکی از اجزای اصلی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. این گزارش برای ما ساختار هزینه و درآمد شرکت را مشخص می‌کند. این گزارش می‌گوید که شرکت در هر برهه‌ی زمانی چه میزان هزینه و درآمد داشته و بنابراین میزان سود شرکت را مشخص می‌کند. با کسر میزان مشخصی مالیات از سود، سود خالص یا همان EPS به دست می‌آید. صورت سود و زیان، به خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است. شرکت‌ها موظف هستند در پایان سال مالی، صورت سود و زیان خود را منتشر کنند و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در این گزارش، مواردی همچون میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل مشاهده است.

اجزای مهم این گزارش

از اجزای مهم صورت سود و زیان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • درآمد یا میزان فروش: درآمد یا میزان فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا ارائه خدمات است. این مقدار ناخالص بوده و هزینه‌های مرتبط با تولید کالای فروخته‌شده یا ارائه خدمات در آن لحاظ نمی‌شود. در این بین برخی از شرکت‌ها، دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می‌شود.
  • هزینه‌های فروش: هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده و یا خدمات ارائه‌شده در طول دوره مالی است. به علاوه بهای تمام‌شده کالای فروخته‌شده نشان‌دهنده هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است.
  • هزینه استهلاک: استهلاک بیانگر هزینه‌های غیرنقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده است. دلیل استفاده از این نوع هزینه‌ که عملاً به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می‌گردد.
  • مالیات بر درآمد: هزینه مالیات بر درآمد شناسایی‌شده در طول دوره به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است: مالیات برآوردی دوره فعلی، مالیات دوره قبل و هزینه مالیات معوق.
  • سود یا زیان: طی عملکرد شرکت در دوره مالی و با محاسبه درآمدها، هزینه‌ها و ...، در نهایت سود یا زیان شرکت شناسایی می‌شود. صورت سود و زیان دارای سه نوع سود (زیان) است: سود (زیان) ناخالص، سود (زیان) عملیاتی و سود (زیان) خالص.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که صورت‌های سود و زیان در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله منتشر می‌شوند که میزان EPS مربوط است به همان دوره زمانی که صورت سود و زیان مطابق آن منتشر شده است.

مطالب پیشنهادی
نظرات