بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:360 تاریخ انتشار:1399/01/23 16:45 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 23 فروردین 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 23 فروردین 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 23 فرودین 1399 است؛ در تشریح گزارش هفتگی فیندو درباره اتفاقات مهمی که در هفته گذشته رخ داد، صحبت کردیم؛ اتفاقاتی از جمله رشد 17 درصدی بازار سرمایه و همچنین رشد قابل توجه ارزش معاملات.( برای اطلاع از شرایط هفته‌ گذشته‌ی بازار شاخص هفتگی فیندو را مطالعه کنید.) 

معاملات امروز نیز تحت تاثیر شرایط خوب بازار در هفته گذشته قرار گرفت و در نتیجه برای سومین روز متوالی توانست وضعیت خوبی را سپری کند و با رشد 10803 واحدی، به کار خود پایان دهد. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که در ابتدای بازار اکثر سهام، معاملات مثبت و حتی صف خرید شروع کردند؛ این معاملات تا میانه بازار ادامه داشت ولی در انتهای بازار با عرضه بخشی از صف‌های تشکیل شده، بازار وضعیت متعادلی را به خود گرفت.

در کنار وضعیت خوب بازار و شاخص کل، شاخص فیندو وضعیت متعادلی را گذراند و در نتیجه در انتهای بازار با ثبت عدد 0.67- میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نه چندان محسوس فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.
 

شاخص فیندو

 

شاخص فیندو امروز سنت‌شکنی کرد و در آخرین نیم ساعت بازار، کمترین عدد خود را با عدد 5.3- میلیون تومان ثبت کرد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در مقطع، معاملاتی که در صنعت محصولات کاغذی انجام شده است، باعث ثبت این عدد در شاخص کل بازار و همچنین خروج نقدینگی هوشمند در این مقطع از کلیت بازار شود.

همانطور که گفته شد شاخص فیندو در معاملات امروز، وضعیت متعادلی را گذراند؛ به‌طوری که در کل جریان معاملاتی، در 4 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و در 3 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم.

نکته مثبت معاملات این است که همچنان شاخص فیندو نسبت به میانگین وزنی تاریخی خود وضعیت بهتری دارد و در نتیجه همچنان میتوان به ادامه روند صعودی بازار امیدوار بود.

کل ارزش معاملات حقیقی برابر با 6864 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته، افزایش 4 درصدی را نشان می‌دهد. یکی از ملاک‌های مهم برای بررسی روند بازار و پیش بینی آن، ارزش معاملات حقیقی است که در گزارشات قبلی شاخص فیندو بارها به روند آن اشاره کردیم.

یکی از مهمترین نکات معاملاتی در این مقاطع است که در معاملات چند روز گذشته، به‌طور متوالی شاهد افزایش ارزش معاملات حقیقی بودیم که این دید را نسبت به وضعیت خوب بازار در ادامه، به‌وجود می‌آورد.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز خود روندی نزولی را سپری کرد؛ به‌طوری که در نیم ساعته ابتدایی بازار، شاهد بیشترین معاملات به ارزش 1854 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 23 فروردین

 

1. رایانه و فعالیت‌های وابسته به آنشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 44.06+ میلیون تومان است. روند شاخص فیندو در معاملات امروز این صنعت، به‌صورت نزولی بوده است؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار بیشترین و در نیم ساعت انتهایی بازار کمترین عدد برای شاخص فیندو ثبت شده است. با بررسی‌های انجام شده به این نکته پی برده شد که دلیل اصلی افزایش شاخص فیندو در نیم ساعت ابتدایی بازار، معاملاتی است که در نماد رانفور انجام شده است؛ این معاملات باتوجه به اینکه با ارزش و اختلاف سرانه بالا انجام شده است، در نتیجه باعث ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 240 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • تاپکیش
 • رانفور
 • سپ

 

2. حمل و نقل و انبارداریشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 7.53+ میلیون تومان است. معاملات در این صنعت را می‌توان در دو نیمه تقسیم کرد: نیمه اول معاملاتی که در آن شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم و نیمه دوم معاملاتی که در آن شاخص فیندو سرخ‌پوش شد. بررسی نموداری شاخص فیندو نشان می‌دهد که بیشترین ورود نقدینگی در صنعت در یک ساعت ابتدایی بازار انجام شده است و در مابقی بازار، شاخص فیندو در محدوده خنثی ( 2- تا 2+) قرار گرفت.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 194 میلیارد تومان می‌باشد. بررسی روند ارزش معاملات نشان می‌دهد که این متغیر روزی متعادل را سپری کرد؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد 28 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • حپارسا
 • حکشتی
 • توریل

 

3. پیمانکاری صنعتی شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 6.71+ میلیون تومان است. . این صنعت نیز روندی مشابه صنعت محصولات کاغذی سپری کرد؛ به‌طوری که در ابتدای بازار، بیشترین مقدار شاخص فیندو را شاهد بودیم ولی در ادامه با سپری کردن روندی نزولی، در انتهای بازار کمترین عدد برای آن ثبت شد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 18 میلیارد تومان می‌باشد. ارزش معاملات حقیقی در مقابل اختلاف سرانه ایستاد و روندی صعودی را در پیش گرفت.

خصدرا تنها نماد این گروه می‌باشد که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داده است.

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 23 فروردین

 

1. محصولات کاغذی

 شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 41.01- میلیون تومان است. در تشریح شاخص فیندو برای کل بازار نیز بیان کردیم که معاملاتی که در ساعت 12:30 در این صنعت انجام شده است، باعث کاهش چند واحدی شاخص فیندو در کل بازار شده است؛ به‌طوری که در این ساعت، شاخص فیندو با ثبت عدد 104.9- میلیون تومان کمترین عدد شاخص فیندو را ثبت کرد و از آنجایی که این مقدار اختلاف سرانه همراه با ارزش معاملات بالا بوده، در نتیجه خروج نقدینگی هوشمند محسوسی از این صنعت دیده شده است.

 ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 53 میلیارد تومان می‌باشد که بیشتر آن به ارزش 21 میلیارد تومان در ساعت 12:30 توسط اشخاص حقیقی انجام شده است. به‌طور کلی میتوان معاملات در این صنعت را در ساعت 12:30 خلاصه کرد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • چکاپا
 • چکاوه

 

2. ساخت محصولات فلزیشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 16.12- میلیون تومان است. این صنعت برخلاف صنعت محصولات کاغذی عمل کرد؛ همانطور که گفتیم بیشترین خروج نقدینگی هوشمند از صنعت محصولات کاغذی در نیم ساعت پایانی بازار انجام شده است؛ اما معاملات در صنعت ساخت محصولات فلزی به‌صورتی انجام شده که در نیم ساعت ابتدایی بازار بیشترین خروج نقدینگی حقیقی از آن دیده شده است

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 88 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فاراک
 • فلامی
 • فجام

 

3. فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطشاخص فیندوصنعت پر تکرار در گزارشات شاخص فیندو، فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط می‌باشد که با ثبت عدد 8.31- میلیون تومان در انتهای بازار  برای چندمین روز متوالی یکی از صنایع برتر در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شد. بررسی نموداری شاخص فیندو در این صنعت نشان می‌دهد که معاملاتی که در ساعت ابتدایی بازار انجام شده، باعث خروج نقدینگی از این صنعت شده است. اگر چه در ادامه بازار شرایط به‌گونه ای تغییر کرد که شاخص فیندو روندی صعودی در پیش گرفت ولی کاهش ارزش معاملات حقیقی مانع از جبران این خروج نقدینگی از صنعت شد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 203 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فرابورس
 • بورس
 • کالا

 

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 23 فرودین 1399 است؛ در تشریح گزارش هفتگی فیندو درباره اتفاقات مهمی که در...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 23 فرودین 1399 است؛ در تشریح گزارش هفتگی فیندو درباره اتفاقات مهمی که در...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 23 فرودین 1399 است؛ در تشریح گزارش هفتگی فیندو درباره اتفاقات مهمی که در...

نظرات
shahin kazemizadeh

بسیار عالی وزحمت کشیده شده

مدیر سیستم

سلام و سپاس از همراهی شما

مجتبی رضایی

سلام. از مدیریت محترم سایت فیندو و تمامی همکاران زحمت کش ایشان، از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش در خصوص جریان پول هوشمند به غایت سپاسگزارم.

مدیر سیستم

سلام جناب سپاس از نظر شما و همراهیتون با تیم فیندو