بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:308 تاریخ انتشار:1399/01/19 18:13 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 19 فروردین 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 19 فروردین 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 19 فرودین 1399 است؛ بعد از آن‌که شاخص کل در روز گذشته به خود استراحت داد و اصلاحی را تجربه کرد، این شاخص امروز، به روند صعودی خود بازگشت و با رشد ۱۳808 واحدی، به کار خود پایان داد. بررسی روند این شاخص نشان از وضعیت مطلوب آن تا انتهای بازار دارد؛ به‌طوری که از ابتدای بازار اکثر نمادها، معاملات مثبت و متعادلی را شروع کردند و در ادامه بازار، تعداد زیادی از نمادها، با صف خرید به کار خود پایان دادند.

در کنار وضعیت خوب بازار و شاخص کل، شاخص فیندو یکی از بهترین روزها را برای خود رقم زد و در نتیجه در انتهای بازار با ثبت عدد 1.7+ میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری خریداران نسبت به فروشندگان می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.
 

در ادامه به بررسی وضعیت این شاخص و شرح آن خواهیم پرداخت.

شاخص فیندوهمان‌طور که در نمودار مشخص است، برخلاف روزهای گذشته که این شاخص در ابتدای بازار کمترین عدد را ثبت کرد و شاهد خروج نقدینگی هوشمند بودیم، اما امروز معاملات به‌صورتی انجام شد که در کل بازار خروج نقدینگی محسوسی دیده نشد و در اکثر بازار شاهد ورود نقدینگی هوشمند بودیم.

ذکر این نکته الزامیست که شاخص فیندو امروز توانست در تاریخ منتشره خود رکورد جدیدی را ثبت کند و آن ورود نقدینگی هوشمند در اکثر بازه‌های زمانی نیم ساعته بازار است؛ به‌طوری که در کل جریان معاملاتی، در 6 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و فقط در 1 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم.

کل ارزش معاملات حقیقی برابر با 6595 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته، کاهش 12 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به این موضوع که در روزهای گذشته رکورد ارزش معاملات حقیقی شکسته شد(برای مطالعه گزارش مربوطه می‌توانید به شاخص فیندو-18 فروردین 99 مراجعه کنید.)؛ معاملات امروز از اهمیت خاصی برخوردار بود؛ اگرچه کاهش ارزش معاملات را نسبت به روز گذشته شاهد بودیم، ولی با توجه به اینکه ارزش معاملات بالاتر از میانگین خود قرار دارد، در نتیجه بازار اوضاع خوبی دارد و می‌توان آینده خوبی را برای آن متصور شد.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز، روندی نزولی را سپری کرد به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد بیشترین ارزش معاملات بودیم.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 19 فروردین

صنایعی که در ادامه بررسی خواهند شد، صنایعی هستند که با توجه به وضعیت امروز بورس بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند.

    1) شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 16.79+ میلیون تومان است. این صنعت همانند کلیت بازار وضعیت خوبی را سپری کرد؛ به‌طوری که در کل جریان معاملاتی در 5 بازه نیم ساعته، ورود نقدینگی هوشمند به آن دیده شده است. نکته مثبت معاملات این صنعت افزایش اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی در انتهای بازار است که این احتمال را به‌وجود می‌آورد که شاید در روزهای آتی شاهد رشد این صنعت باشیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 40 میلیارد تومان می‌باشد. برخلاف کلیت بازار، روند ارزش معاملات حقیقی در این صنعت صعودی بوده است. به‌طوری که در انتهای بازار شاهد 17 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وامید
 • وبانک

 

    2) فلزات اساسی

شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 9.85+ میلیون تومان است. این صنعت در جهت مخالف شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی عمل کرد؛ به‌طوری که نیمه ابتدایی بازار، شاهد اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی بالا در این صنعت بودیم که نتیجه آن، ورود پرقدرت نقدینگی هوشمند به این صنعت بوده است. اما در نیمه بعدی بازار، این دو متغیر روندی نزولی در پیش گرفتند و شرایط متعادل‌تری را در آن شاهد بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 500 میلیارد تومان می‌باشد و در هر نیم ساعت به‌طور میانگین 71 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی انجام  شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فزرین
 • فسرب
 • هرمز

 

    3) ساخت محصولات فلزی

 شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 9.66+ میلیون تومان است. معاملات در این صنعت را می‌توان در ساعت طلایی آن خلاصه کرد؛ با توجه به این‌ موضوع که معاملاتی که در یک ساعت ابتدایی بازار انجام شده، با اختلاف سرانه بالا و همچنین ارزش بالا بوده است، در نتیجه این مقطع، به عنوان ساعت طلایی در این صنعت شناخته شده و ورود نقدینگی هوشمند قابل توجهی به آن دیده شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 86 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر روندی نزولی در پیش گرفت و در ساعت ابتدایی بازار بیشترین ارزش معاملات روز، به ارزش 48 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی ثبت شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فاراک
 • چدن
 • فنرژی

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 19 فروردین

با توجه به وضعیت امروز بورس، صنایعی که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

    1) زراعت

شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 7.83- میلیون تومان است. معاملاتی که در ساعت 09:30 انجام شد باعث خروج نقدینگی هوشمند از آن شده است؛ اما در مابقی بازار، وضعیت متعادلی را در معاملات شاهد بودیم و شاخص نوسانات طبیعی را ثبت کرد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 169 میلیارد تومان می‌باشد. بیشترین این معاملات در نیم ساعت ابتدایی بازار انجام شد و همانند اختلاف سرانه در مابقی بازار، وضعیت متعادلی را در معاملات شاهد بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • زشگزا
 • آینده
 • آبین

 

    2) فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 6.2- میلیون تومان است. این صنعت روندی مشابه روزهای گذشته خود در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت ثبت شده است و در مابقی بازار وضعیت متعادل و شاخصی سبز را شاهد بودیم. این صنعت برای دومین روز متوالی یکی از صنایع برتر در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شده است. برای مطالعه گزارش مربوطه به گزارش شاخص فیندو-18 فروردین 99 مراجعه کنید.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 462 میلیارد تومان می‌باشد. روند ارزش معاملات حقیقی این صنعت در معاملات امروز نزولی بوده و در ابتدای بازار بیشترین معاملات توسط اشخاص حقیقی به ثبت رسیده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فرابورس
 • بورس
 • کالا

 

    3) عرضه برق و گاز

شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 4.21- میلیون تومان است. این صنعت نیز وضعیتی مشابه صنعت فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط داشته است؛ ثبت عدد 34.6- میلیون تومان به عنوان کمترین عدد شاخص فیندو در نیم ساعت ابتدایی بازار و همچنین ارزش معاملات بالا در این مقطع، تاییدکننده تشابه روند دو صنعت است. در ادامه این شاخص وضعیت خوبی پیدا کرد و توانست اعداد مثبتی را ثبت کند.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 326 میلیارد تومان می‌باشد. به‌جز نیم ساعت ابتدایی بازار که بیشترین ارزش معاملات حقیقی در طول روز در آن رخ داده است، در مابقی بازار وضعیت متعادلی را در معاملات شاهد بودیم و در هر نیم ساعت به‌طور میانگین 45 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی به ثبت رسیده است.

این صنعت برای چهارمین روز متوالی یکی از صنایع برتر در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شده است. برای مطالعه گزارش مربوطه به گزارش شاخص فیندو در 16، 17 و 18 فروردین مراجعه کنید.

دماوند تنها نماد این گروه می‌باشد که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داده است.

برای کسب اطلاع بیشتر درباره فضای سرمایه‌گذاری در ایران می‌توانید به دوره رایگان آموزش همگانی سرمایه‌گذاری مراجعه بفرمایید. همچنین برای آشنایی بیشتر با بازار بورس ایران می‌توانید دوره آموزشی رایگان آشنایی با بازار بورس را تماشا بفرمایید. 

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 19 فرودین 1399 است؛ بعد از آن‌که شاخص کل در روز گذشته به خود استراحت داد و اصلاحی را...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 19 فرودین 1399 است؛ بعد از آن‌که شاخص کل در روز گذشته به خود استراحت داد و اصلاحی را...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 19 فرودین 1399 است؛ بعد از آن‌که شاخص کل در روز گذشته به خود استراحت داد و اصلاحی را...

نظرات