بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:234 تاریخ انتشار:1398/12/14 18:43 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 14 اسفند 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 14 اسفند 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

برای چندمین روز متوالی است که شاخص کل عددی مثبت و شاخص فیندو عددی منفی را ثبت می‌کند. افزایش 10927 واحدی شاخص کل درحالی رقم خورد که شاخص فیندو روز خوبی را سپری نکرد.

عدد شاخص فیندو در انتهای بازار برابر 3.88- میلیون تومان می‌باشد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نسبتا محسوس فروشندگان نسبت به خریدارن می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

شاخص فیندو

باتوجه به نمودار شاخص فیندو، میتوان به وضعیت نسبتا نامناسب این شاخص پی برد؛ بطوری‌که در کل جریان معاملاتی، در 6بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و فقط در 1 بازه زمانی شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم. ذکر این نکته ضروریست که  اعداد ثبت شده  شاخص فیندو در اغلب جریان معاملاتی، نشان دهنده خروج با قدرت نقدینگی هوشمند نیست. بررسی دقیق تر این شاخص نشان می‌دهد که در اغلب بازار جابجایی نقدینگی هوشمند انجام نشده است و فقط در میانه بازار شاهد خروج باقدرت نقدینگی هوشمند بودیم.

 

نکته قابل توجه شاخص فیندو در ساعت 12:00 است که کمترین مقدار روز برای این شاخص ثبت شده است؛ با بررسی های انجام شده به این نکته پی برده شد که خروج با قدرت نقدینگی هوشمند از صنعت فلزات اساسی و تعدادی از نمادهای شاخص ساز بازار، باعث افت شاخص فیندو در این ساعت و ثبت این عدد برای این شاخص شده است.

کل ارزش معاملات حقیقی برابر با 5618  میلیاد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد. بررسی روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در ابتدای بازار بالاترین مقدار خود را ثبت کرد و درادامه بازار روند متعادلی در پیش گرفت.

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 14 اسفند

1. اسخراج زغال‌سنگ

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.93+ میلیون تومان است. بررسی نموداری نشان می‌دهد که این صنعت روز خوبی را سپری کرده است؛ بطوری که شاخص فیندو در اغلب بازار عدد بالا و ورود نقدینگی هوشمند را به آن نشان می‌دهد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 9میلیارد تومان می‌باشد که اعلب آن در میانه ازار و در ساعت 11:30 توسط اشخاص حقیقی انجام شده است.

این صنعت در روز متوالی توانست برترین صنایع در ورود نقدنیگی هوشمند شناخته شود برای مطالعه‌ی بیشتر شاخص فیندو 13 اسفند را مطالعه کنید. 

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

  • کپرور
  • کطبس

 

2. تجارت عمده فروشی بجز وسایل نقلیه موتوری

شاخص فیندو

یکی دیگر از صنایعی که روز خوبی را سپری کرد این صنعت می‌باشد.عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.89+  میلیون تومان است. بررسی نموداری نشان می‌دهد که در اغلب بازار شاهد شاخصی ثبت و ورود نقدینگی هوشمند در این صنعت بودیم. بیشترین مقدار شاخص فیندو که همراه با بیشترین ارزش معاملات حقیقی بوده است در ساعت 10:00 با عدد 20.43+ میلیون تومان ثبت شده است

 ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 6 میلیارد تومان می‌باشد که بطور تقریبا در هر نیم ساعت 1 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است.

بمیلا تنها نماد در این گروه می‌باشد که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد

3. واسطه‌گری های مالی و پولی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  6.55+ میلیون تومان است. بعد از شاخص فیندو در صنعت فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط که در  30 بهمن توانست به رکورد روز تمام سبز برسد، یرای مطاعه‌ی بیشنر شاخص فیندو 30 بهمن را مطالعه کنید، این صنعت نیز امروز توانست روزی تمام سبز را تجربه کند و در کل جریان معاملاتی شاهد ورود نقدنیگی هوشمند بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 47 میلیارد تومان می‌باشد. باتوجه به نمودار می‌توان به افزایش ارزش معاملات در انتهای بالا پی برد؛ بطوری‌که در انتهای بازار بیشترین ارزش معاملات توسط اشخاص حقیقی انجام شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

  • واحیا
  • ولشرق
  • وارس

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 14 اسفند

1. استخراج سایر معادن

 شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 32.99-  میلیون تومان است. باتوجه به نمودار شاخص فیندو درنگاه اول تصور می‌شود که روز خوبی را سپری کردیم اما باتوجه به معاملاتی که در ساعت 10:00 انجام شده است میتوان به خروج نقدینگی هوشمند در این ساعت اشاره کرد. این خروج نقدینگی که با ارزش بالای معاملات حقیقی همراه بود باعث منفی شدن عدد نهایی شاخص فیندو در این صنعت شد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 17 میلیارد تومان می‌باشد که نشان می‌دهد در هر نیم ساعت 2 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است.

کماسه تنها نماد در این گروه می‌باشد که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد

2. فلزات اساسی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  27.72- میلیون تومان است. معاملاتی که در این صنعت رخ داد را میتوان در دو نیمه جدا تقسیم بندی کرد: نیم اول بازار که وضعیت متعادلی را گذراند و نیمه دوم بازار که روند بطور کلی عوض و شاخص اعداد منفی و پایینی را ثبت کرد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 409 میلیارد تومان می‌باشد. این ارزش معاملات در ساعت 12:00 به بیشترین مقدار  با ارزش 75 میلیارد تومان رسید که باعث کاهش چند واحدی شاخص فیندو در این صنعت و کل بازار شود.

این صنعت ازجمله صنایعی می‌باشد که درگزارشات قبلی در به آن اشاره کردیم.برای مطالعه بیشتر شاخص فیندو 11 اسفند را مطالعه کنید.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

  • فجر
  • فپنتا
  • فسرب

 

3. اطلاعات و ارتباطات

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 21.75-  میلیون تومان است. بررسی نموداری این صنعت نشان می‌دهد که در ابتدا و انتهای بازار شاهد خروج نقدینگی هوشمند در این صنعت بودیم. کمترین مقدار شاخص فیندو که نشان دهنده بیشترین خروج نقدنیگی هوشمند است در ساعت 12:00 با عدد 76.22- میلیون تومان ثبت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 71 میلیارد تومان می‌باشد که در روند نزولی در پیش گرفت و در ابتدای بازار بالاترین مقدار برای آن ثبت شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

  • اپرداز
  • اوان

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار برای چندمین روز متوالی است که شاخص کل عددی مثبت و شاخص فیندو عددی منفی را ثبت...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار برای چندمین روز متوالی است که شاخص کل عددی مثبت و شاخص فیندو عددی منفی را ثبت...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار برای چندمین روز متوالی است که شاخص کل عددی مثبت و شاخص فیندو عددی منفی را ثبت...

نظرات