بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:275 تاریخ انتشار:1399/01/11 18:01 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 11 فروردین 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 11 فروردین 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

روز متعادل برای دو شاخص

امروز 11 فرودین 1399، آخرین روز معاملاتی قبل از پایان تعطیلات نوروزی می‌باشد؛ امروز بازار سرمایه روز متعادلی را سپری کرد و توانست با رشد 2012 واحدی به کار خود پایان دهد. بررسی روند این شاخص نشان از تعادل در وضعیت معاملات امروز دارد؛ به‌طوری که در ابتدای بازار اکثر سهام، با منفی و حتی صف فروش شروع به کار کردند ولی در ادامه بازار شرایط بگونه‌ای تغییر کرد که قدرت خریداران افزایش پیدا کرد و درنتیجه نمادها در شرایط متعادلی به کار خود پایان دادند.

در کنار تعادل نسبی که در بازار و شاخص کل دیده شد، شاخص فیندو نیز وضعیت متعادلی را گذراند و در نتیجه در انتهای بازار با ثبت عدد 1.4- میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نه چندان محسوس فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.
 

شاخص فیندو

همانطور که گفته شد امروز شاخص فیندو روز متعادلی را سپری کرد؛ بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که همانند روزهای گذشته که این شاخص در ابتدای بازار با ثبت کمترین عدد در این شاخص، باعث خروج نقدینگی هوشمند شده است ولی در ادامه بازار شرایط تغییر کرد و این شاخص توانست وضعیت بهتری پیدا کرد.

از طرفی توجه به این نکته که در کل جریان معاملاتی در 3 بازه زمانی شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و در 4 بازه‌ی زمانی شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم، نشان دهنده تعادل در معاملات امروز است.

کل ارزش معاملات حقیقی برابر با 6734 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته،کاهش 4 درصدی را نشان می‌دهد. بعد از افرایش قابل توجه ارزش معاملات حقیقی در روز گذشته، مقدار این ارزش درمعاملات امروز اهمیت خاصی داشته است؛ اگر این ارزش معاملات در این سطح باقی بماند، این احتمال را میتوان برای شروع روندی جدید در معاملات در نظر گرفت.

نکته قابل توجه معاملات امروز، روند صعودی ارزش معاملات حقیقی بوده است؛ به‌طوری که در ابتدای بازار ارزش معاملات حقیقی کمترین مقدار را ثبت کرد و هرچه به انتهای بازار نزدیک تر می‌شدیم، مقدار آن افزایش پیدا می‌کرد.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 11 فروردین

1. اطلاعات و ارتباطات

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 28.38+ میلیون تومان است. این صنعت روز خوبی را سپری کرد؛ به‌طوری‌که در 6 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند به آن بودیم.

برپایه معاملاتی که در نماد های‌وب انجام می‌شود این صنعت در چند روز متوالی یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شده است. برای مطالعه گزارش مربوطه به گزارش شاخص فیندو در 6 و 10 فروردین مراجعه کنید.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 51 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در ساعت 10:00 بیشترین مقدار خود را با ارزش 16 میلیارد تومان ثبت کرده است؛ باتوجه به این موضوع که اختلاف سرانه نیز بالا بوده است در نتیجه در این ساعت شاهد ورود نقدینگی هوشمند به صنعت بودیم.

های‌وب تنها نماد این گروه می‌باشدکه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داده است.

 

2. استخراج زغال‌سنگشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 13.70+ میلیون تومان است. بررسی نموداری این صنعت نشان می‌دهد که همانند صنعت اطلاعات و ارتباطات، این صنعت نیز روز خوبی را سپری کرد و با ورود نقدینگی در 6 بازه نیم ساعته، باعث شد که به عنوان یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شود.

 ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 13 میلیارد تومان می‌باشد. ارزش معاملات حقیقی همانند اختلاف سرانه روندی صعودی را سپری کرد.

کپرور تنها نماد این گروه می‌باشدکه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داده است.

 

3. حمل و نقل و انبارداری

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 4.40+ میلیون تومان است. شاخص فیندو در این صنعت روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری که در ساعت ابتدایی بازار بیشترین مقدار اختلاف سرانه ثبت و در ادامه بازار روندی نزولی در پیش گرفت.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 160 میلیارد تومان می‌باشد. ارزش معاملات حقیقی روندی مخالف اختلاف سرانه را گذراند؛ به‌طوری که در میانه بازار شاهد بالاترین معاملات در این صنعت بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • حپارس
 • حپترو
 • حتاید

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 11 فروردین

1. فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 18.84- میلیون تومان است. معاملاتی که در ساعت 10:00 در این صنعت ثبت شده است، باعث خروج نقدینگی هوشمند از آن شده است. باتوجه به نمودار میتوان به برگشت شاخص فیندو به محدوده امن خود یعنی 3- تا 3+ اشاره نمود که باعث امیدواری نسبت به بازگشت شاخص فیندو به روند صعودی در روزهای آتی در این صنعت شد.
این صنعت بعد از 3 روز متوالی که ورود نقدینگی هوشمند را شاهد بودیم و در گزارشات قبلی به آن اشاره کردیم،( شاخص 6 فروردین و شاخص 9 فروردین و شاخص 10 فروردین)  امروز به عنوان یکی از صنایع برتر در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شده است که منطقی نیز می‌باشد.

 ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 162 میلیارد تومان می‌باشد که در معاملات امروز، روندی نزولی در پیش گرفت.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • انرژی3
 • کالا
 • بورس

 

2. زراعت

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 12.02- میلیون تومان است. این صنعت در اکثر ساعات معاملاتی خود در محدوده 3- تا 3+ قرار داشت و در نتیجه روز متعادلی را سپری کرد؛ ولی معاملاتی که در ساعت 10:30 انجام شده است بدلیل پایین بودن اختلاف سرانه و همچنین ارزش معاملات بالا، باعث خروج نقدینگی هوشمند از آن شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 139 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر همانند اختلاف سرانه روندی متعادل و ثابت را سپری کرد؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد 20 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • آبین
 • زقیام
 • زشگزا

 

3. وسایل و دستگاه‌های برقیشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 6.57- میلیون تومان است. یکی دیگر از صنایعی که در معاملات خود روندی صعودی در شاخص فیندو را سپری کرد، این صنعت می‌باشد؛ به‌طوری که در ابتدای بازار، پایین ترین عدد شاخص فیندو در آن ثبت شد و در ادامه بازار، شرایط بهتر شد و شاهد برگشت شاخص فیندو و مثبت شدن آن بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 186 میلیارد تومان می‌باشد. همانند اختلاف سرانه، ارزش معاملات حقیقی نیز روندی صعودی را طی کرد تا این دید را بوجود آورد که در روزهای آتی شاهد برگشت شاخص صنعت و ورود نقدینگی هوشمند به آن باشیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • بکام
 • بالبر
 • بترانس

 

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار روز متعادل برای دو شاخص امروز 11 فرودین 1399، آخرین روز...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار روز متعادل برای دو شاخص امروز 11 فرودین 1399، آخرین روز...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار روز متعادل برای دو شاخص امروز 11 فرودین 1399، آخرین روز...

نظرات