بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:200 تاریخ انتشار:1398/11/29 17:40 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 29 بهمن 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 29 بهمن 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

با وجود اصلاح ۴۶۹۲ واحدی شاخص کل، شاخص فیندو روز متعادلی را گذراند. عدد شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 0.83- میلیون تومان ثبت شد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریدارن می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

شاخص فیندو

باتوجه به نمودار می‌توان دریافت که روز متعادلی را گذراندیم؛ بطوری که در کل جریان معاملاتی بازار، کمترین عدد شاخص فیندو برابر 5.49- میلیون تومان و بیشترین عدد شاخص فیندو برابر 3.04+ میلیون تومان می‌باشد.

بررسی نموداری ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که ساعات ابتدایی و انتهایی بازار بیشترین ارزش معاملات حقیقی را به خود اختصاص داده است.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 29بهمن

1. قند و شکر

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 55.45+ میلیون تومان است؛ بررسی نموداری نشان می‌دهد که در ابتدا و انتهای بازار بیشترین ارزش معاملات حقیقی با بیشترین مقدار اختلاف سرانه روز رخ داده است. در ادامه سرانه متعادل و ارزش معاملات نیز کاهش پیدا کرده است.
صنعت قند و شکر یکی از صنایعی می‌باشد که در بررسی شاخص فیندو در روزهای گذشته درباره ورود نقدینگی هوشمند به آن اشاره شد.برای اطلاعات بیشتر از این مقاله شاخص فیندو 28 بهمن را مطالعه کنید.

سهامی مانند قثابت، قشرین و قجام بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند.

 

2. تجارت عمده بجز وسایل نقلیه موتور

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت 19.10+ میلیون تومان می‌باشد. نکته ای که در این صنعت باید در نظر گرفت ارزش پایین معاملات حقیقی می‌باشد که دلیل آن بسته بودن تعدادی نمادهای این صنعت است.

بمیلا تنها نمادی در این صنعت می‌باشد که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را داشته است.

 

3. فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

شاخص فیندو


عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 8.82+ میلیون تومان می‌باشد. باتوجه به افزایش ارزش معاملات حقیقی و همچنین افزایش سرانه در ادامه بازار، می‌توان بازدهی خوبی برای برخی سهام این صنعت در نظر گرفت. یکی دیگر از صنایعی که در گزارشات اخیر هم درباره ورود نقدنیگی هوشمند به آن اشاره کردیم این صنعت می‌باشد برای مطالعه بیشتر، مقاله‌ی شاخص فیندو 26 بهمن را مطالعه کنید.

نمادهایی مانند بورس، تنوین و لوتوس در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را ثبت کردند.

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 29بهمن

1. ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت برابر 17.14- میلیون تومان می‌باشد.

 این صنعت روز معاملاتی جالبی را گذراند؛ بطوری‌که از نیمه ابتدایی بازار به بعد روند اختلاف سرانه تغییر کرد؛ در ابتدا بازار این متغیر کار خود را با منفی شدید شروع کرد و در ساعت 9:30 به کمترین مقدار خود رسید اما هرچه در بازار جلوتر رفتیم سرانه روند خوبی به خود گرفت و توانست در کل بازار در 4 بازه زمانی عدد مثبت را نشان دهد.

از جمله سهامی که در این صنعت بیشترین خروج نقدینگی را داشتند میتوان به بترانس، بموتو و بسویچ اشاره کرد.

 

2. بانکها و موسسات اعتباری

شاخص فیندو

بانک ها و موسسات اعتباری یکی دیگر از صنایع می‌باشند که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند. عدد شاخص فیندو برای این صنعت عدد 12.56- میلیون تومان می‌باشد.

روند در  صنعت با  شروع مثبت و پایان منفی همراه بود. بطوری که در اخرین ساعت معاملاتی کمترین مقدار سرانه ثبت شد.

از لحاظ ارزش معاملات حقیقی روز متعادلی را گذراندیم.

نمادهایی مانند وسینا، سامان و وشهر بیشترین خروج نقدینگی را ثبت کردند.

 

3. واسطه‌گری های مالی و پولی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت برای کل بازار، برابر با 10.4- میلیون تومان می‌باشد. باتوجه به نمودار مشاهده می‌شود که در کل جریان معاملاتی در 4بازه زمانی شاهد سرانه مثبت و در 3بازه زمانی شاهد سرانه منفی بودیم ولی باتوجه به این که معالات در ابتدای بازار، با کمترین سرانه با بیشترین ارزش معاملات انجام شده است در نتیجه در کل عدد شاخص فیندو برای این صنعت منفی شده است.

نمادهایی مانند ولیز، ولصنم و ولساپا بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را در این صنعت به خود اختصاص دادند.

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار با وجود اصلاح ۴۶۹۲ واحدی شاخص کل، شاخص فیندو روز متعادلی را گذراند. عدد شاخص...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار با وجود اصلاح ۴۶۹۲ واحدی شاخص کل، شاخص فیندو روز متعادلی را گذراند. عدد شاخص...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار با وجود اصلاح ۴۶۹۲ واحدی شاخص کل، شاخص فیندو روز متعادلی را گذراند. عدد شاخص...

نظرات