بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:198 تاریخ انتشار:1398/11/28 22:08 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 28 بهمن 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 28 بهمن 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار 

با توجه به وضعیت امروز بورس، شاخص فیندو در انتهای بازار عدد 3.75- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریدارن می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

شاخص-فیندو

بررسی نموداری شاخص فیندو نشان می‌دهد که روزی منفی را گذراندیم؛ به‌طوری‌که در کل جریان معاملاتی امروز در 6 بازه زمانی شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و فقط در 1 بازه زمانی شاهد ورود ضعیف نقدینگی هوشمند بودیم.

بررسی های ارزش معاملات حقیقی نشان از نزولی بودن این متغیر تا انتهای بازار دارد؛ به‌طوری‌ که در ساعات ابتدایی بازار ارزش معاملات حقیقی بالا بوده و رفته رفته میزان آن کاهش پیدا کرد.

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 28بهمن

با توجه به وضعیت امروز بورس، صنایع زیر با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند مواجه بوده‌اند.

    1) حمل و نقل آبی

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت 21.90+ میلیون تومان می‌باشد. بررسی نموداری نشان می‌دهد که در اولین ساعات ابتدایی بازار یعنی 9:30، اختلاف سرانه و همچنین ارزش معاملات حقیقی بیشترین مقدار خود را در طول جریانات معاملاتی ثبت کردند. ورود پول در این صنعت در مقالات گذشته اعلام شد( برای خواندن مقاله به شاخص فیندو- 19 بهمن 98 مراجعه کنید)

حاریا از جمله سهامی می‌باشد که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد.

    2) قند و شکر

شاخص-فیندو

یکی دیگر از صنایعی که ورود نقدینگی را تجربه کرد، قند و شکر می‌باشد. عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر با 9.95+ میلیون تومان می‌باشد. این صنعت یکی از صنایعی می‌باشد که در روزهای گذشته به آن اشاره کردیم و ورود نقدینگی به آن نشان داده شد. (برای خواندن مقاله به شاخص فیندو- 23 بهمن 98 مراجعه کنید)

بررسی نموداری تغییراتی را در ارزش معالات حقیقی و اختلاف سرانه نشان می‌دهد؛ به‌طوری‎‌که در ابتدای بازار ارزش معاملات و اختلاف سرانه بیشترین مقدار خود را تجربه کردند اما در طی بازار این دو متغیر روندی کاهشی به‌خود گرفتند.

ازجمله سهامی که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را دارد می‌توان به نمادهای زیر اشاره کرد :

 • قشرین
 • قنقش
 • قثابت

    3) فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت  2.82+ میلیون تومان ثبت شد. مانند دیگر صنایعی که امروز بیشترین ورود نقدینگی را تجربه کردند این صنعت هم روند مشابه را طی کرد. به‌طوری که در ابتدای بازار اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی بیشترین مقدار خود رسیدند و در طی بازار این دو متغیر کاهش پیدا کردند.

این صنعت نیز جزء صنایعی می‌باشد که در مقالات گذشته درباره ورود نقدینگی هوشمند به آن اشاره شد. (برای مشاهده به شاخص فیندو- 27 بهمن 98 رجوع شود)

از جمله سهامی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • لوتوس
 • تنوین
 • امید

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 28 بهمن

صنایعی که با توجه به وضعیت امروز بورس بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را  داشتند عبارت‌اند از:

    1) ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت عدد 17.80- میلیون تومان می‌باشد که نشان‌دهنده قدرت بالای فرشنده‌ها در مقابل خریدارن حقیقی می‌باشد. بررسی نموداری نشان می‌دهد که در کل جریان معاملاتی در ساعات ابتدایی بازار کمترین اختلاف سرانه با بیشترین ارزش معاملات حقیقی روز اتفاق افتاد. در ادامه روند بازار این دو متغیر جای خود را عوض کردند به‌طوری که ارزش معاملات حقیقی روندی کاهشی پیدا کرد و اختلاف سرانه اعداد بهتری را ثبت کرد.

از جمله سهامی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را داشتند می‌توان به نمادهای زیر اشاره کرد:

 • بایکا
 • بکام
 • بمیلا     

    2) کاشی و سرامیک

شاخص-فیندو

دومین صنعت در بیشترین خروج نقدینگی هوشمند، صنعت کاشی و سرامیک با شاخص فیندو 14.80- میلیون تومان می‌باشد. گرچه در این صنعت در 5 بازه زمانی شاهد اختلاف سرانه مثبت بودیم ولی در 2 بازه زمانی اختلاف سرانه منفی همراه با ارزش معاملات حقیقی بالا باعث منفی شدن شاخص فیندو در کل بازار شد.

نمادهایی که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را در این گروه به خود اختصاص دادند عبارت اند از:

 • کحافظ
 • کترام
 • کساوه

3) تجارت عمده فروشی به جز وسایل‌ نقلیه موتور

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت عدد 14.61- میلیون تومان می‌باشد. با توجه به نمودار می‌توان به وضوح خروج نقدینگی را در ساعت 11:00 در این صنعت مشاهده کرد. به‌طوری که سرانه پایین بیشترین ارزش معاملات حقیقی در این ساعت رخ داده است.

 بمیلا یکی از سهامی می‌باشد که در این صنعت بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد.

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار  با توجه به وضعیت امروز بورس، شاخص فیندو در انتهای بازار عدد 3.75- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار  با توجه به وضعیت امروز بورس، شاخص فیندو در انتهای بازار عدد 3.75- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار  با توجه به وضعیت امروز بورس، شاخص فیندو در انتهای بازار عدد 3.75- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر...

نظرات