بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:395 تاریخ انتشار:1399/01/27 17:50 نویسنده: معصومه رنج خواه
شاخص فیندو - 27 فروردین 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 27 فروردین 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 27 فرودین 1399 است. معاملات امروز تحت تاثیر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه کشور قرار گرفته بود. از همان ابتدای بازار، همه در انتظار ورود "شستا" بودند تا بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه کشور را نظاره‌گر باشند. معاملات امروز با سبزپوشی و تشکیل صف‌های خرید در اکثریت بازار آغاز شد. در نیمه دوم نیز روند رشد بازار ادامه داشت و به نظر می‌رسد فروشندگان دیروز، امروز دسته‌جمعی در صف‌های خرید نشسته‌اند. در نتیجه شاخص کل توانست در انتهای بازار با رشد 19353 واحدی، به کار خود پایان دهد.  

اما در آن طرف ماجرا، شاخص فیندو نیز وضعیت خوبی را گذراند و در نتیجه در انتهای بازار با ثبت عدد 0.58+ میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نه چندان محسوس خریداران نسبت به فروشندگان می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.
 

در ادامه به بررسی وضعیت این شاخص و شرح آن خواهیم پرداخت.

نمودار شاخص فیندوهمان‌طور که گفته‌شد، شاخص فیندو در معاملات امروز، روند متعادلی را سپری کرد؛ اگرچه در کل جریان معاملاتی، در 5 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و در 2 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم، ولی معاملات بیشتر در اکثر بازار در محدوده 1- تا 1+ قرار داشته است. در نتیجه در کلیت بازار شاهد تعادل در معاملات امروز بودیم.

بررسی بیشتر صنایع نشان می‌دهد که در ساعت 11:00 معاملاتی که در صنایع محصولات کاغذی و همچنین تجهیزات و وسایل برقی انجام شده است، باعث کاهش عدد این شاخص در این مقطع شده است.

ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز برابر با 5753 میلیارد تومان می‌باشد. این مقدار ارزش معاملات نسبت به روز گذشته، کاهش 17 درصدی را نشان می‌دهد. یکی از دلایل کاهش ارزش معاملات امروز را می‌توان این موضوع درنظر گرفت که که اکثر بازار صف خرید شدند و در نتیجه به دلیل نبود عرضه، کاهش معاملات را شاهد بودیم. ذکر این نکته الزامیست که اگرچه در معاملات امروز کاهش ارزش را نسبت به روز گذشته شاهد بودیم، ولی این ارزش معاملات در محدوده میانگین ماهانه خود قرار دارد، در نتیجه این کاهش ارزش معاملات نشان‌دهنده جریان خاصی در معاملات نیست.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز خود روندی نزولی در پیش گرفت. به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار بیشترین ارزش معاملات به ارزش 1530 میلیارد تومان توسط  اشخاص حقیقی انجام شده است.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 27 فروردین

صنایعی که در ادامه بررسی خواهند شد، صنایعی هستند که با توجه به وضعیت امروز بورس بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند.

    1) استخراج زغال‌سنگ

شاخص فیندو صنعت استخراج زغال‌سنگعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 25.48+ میلیون تومان است. با توجه به نمودار می‌توان به وضوح ورود نقدینگی هوشمند را در ساعت 10:00 به صنعت مشاهد کرد. اگرچه در مابقی بازار وضعیت متعادلی را شاهد بودیم و شاخص در محدوده صفر قرار داشت، ولی معاملات ساعت 10:00 با توجه به بالا بودن اختلاف سرانه و همچنین ازش معاملات باعث ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 19 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کپرور
 • کطبس

 

    2) اطلاعات و ارتباطات

شاخص فیندو صنعت اطلاعات و ارتباطاتعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 13.99+ میلیون تومان است. علی رغم اینکه در کل جریان معاملاتی در 5 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی در این صنعت بودیم، اما معاملاتی که در نیم ساعت ابتدایی و انتهایی بازار انجام شده است باعث ثبت شاخص مثبت برای کل بازار در این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 32 میلیارد تومان می‌باشد. همانند اختلاف سرانه، ارزش معاملات حقیقی نیز روندی نزولی را تجربه کرد. به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد 17 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • های وب
 • اپرداز
 • اوان

 

    3) واسطه‌گری‌های مالی و پولی

شاخص فیندو صنعت واسطه‌گری‌های مالییکی از صنایع خوب در معاملات امروز صنعت واسطه‌گری‌های مالی و پولی است که با ثبت عدد 9.85+ میلیون تومان در شاخص فیندو به کار خود پایان داد. بررسی نموداری این شاخص نشان می‌دهد که در اکثر بازار شاهد شاخصی مثبت در این صنعت بودیم؛ به‌طوری که در کل جریان معاملاتی در 6 بازه نیم ساعته شاخصی مثبت و سبز را ثبت کرد تا یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شود.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 39 میلیارد تومان می‌باشد. همانند کلیت بازار، بیشترین ارزش معاملات در این صنعت در نیم ساعت ابتدایی بازار انجام شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • واحیا
 • ولانا

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 27 فروردین

با توجه به وضعیت امروز بورس، صنایعی که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

    1) تجهیزات و دستگاه‌های برقی

شاخص فیندو صنعت تجهیزات و وسایل برقیعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 44.51- میلیون تومان است. شاخص فیندو در این صنعت تحت تاثیر معاملاتی که در میانه بازار شاهد بودیم، قرار گرفت. با توجه به پایین بودن اختلاف سرانه و همچنین ارزش بالا معاملات در این مقطع، در نتیجه شاهد خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت بودیم. در مابقی بازار شاخص شرایط متعادل‌تری را سپری کرد و در محدده صفر و مثبت قرار گرفت.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 95 میلیارد تومان می‌باشد. این صنعت در معاملات امروز روندی متعادل را سپری کرد؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت به‌طور میانگین شاهد 14 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • بکاب
 • بشهاب

 

    2) استخراج کانه‌های فلزی

شاخص فیندو صنعت استخراج کانی‌های فلزیعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.06- میلیون تومان است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، اگرچه در کل جریان معاملاتی در 5 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی سبز و مثبت در این صنعت بودیم، ولی شاخص فیندو تحت تاثیر معاملات ساعت 11:00 قرار گرفت؛ در نتیجه شاهد خروج نقدینگی هوشمند در کل بازار از این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 104 میلیارد تومان می‌باشد. این صنعت نیز در معاملات امروز، روندی متعادل را سپری کرد و به‌طور میانگین در هر نیم ساعت شاهد 15 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کچاد
 • کگل

 

    3) کاشی و سرامیک

شاخص فیندو صنعت کاشی و سرامیکعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 3.2- میلیون تومان است. این صنعت نیز شرایطی مشابه صنعت استخراج کانه‌های فلزی سپری کرد؛ به‌طوری که در اغلب بازار شاخصی مثبت را شاهد بودیم ولی معاملاتی که در مقاطعی از بازار انجام شد، به‌دلیل پایین بودن اختلاف سرانه و همچنین ارزش معاملات بالا، خروج نقدینگی هوشمند از آن صنعت ثبت شد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 52 میلیارد تومان می‌باشد. روند این متغیر در معاملات امروز نزولی بوده است. به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار بیشترین معاملات را به ارزش 23 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی شاهد بودیم.

کپارس تنها نماد این گروه می‌باشد که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داده است.

برای درک بهتر ورود و خروج نقدینگی هوشمند و شناسایی آن به کمک شاخص فیندو، پیشنهاد می‌گردد دوره آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار را تهیه و استفاده کنید.

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 27 فرودین 1399 است. معاملات امروز تحت تاثیر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 27 فرودین 1399 است. معاملات امروز تحت تاثیر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 27 فرودین 1399 است. معاملات امروز تحت تاثیر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه...

نظرات