بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:195 تاریخ انتشار:1398/11/27 22:30 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 27 بهمن 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 27 بهمن 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 2.02+ میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری خریداران نسبت به فروشنده‌ها می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

شاخص-فیندو

شاخص فیندو بعد از گذراندن چند روز منفی بلاخره مثبت شد و توانست روز سبزی را سپری کند؛ بطوری‌که در 5بازه زمانی شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و در 2 بازه زمانی شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم.

بررسی ارزش معاملات حقیقی‌ها در بازار امروز نشان‌دهنده تعادل نسبی در ساعات مختلف بازار است و کل ارزش معاملات امروز به‌صورت متناسبی در ساعات مختلف پخش شده است.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 27 بهمن

    1) فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 25.65+ میلیون تومان می‌باشد. این صنعت روز گذشته نیز در لیست برترین صنایع از نظر ورود نقدینگی هوشمند بود. (شاخص فیندو- 26 بهمن 98)

بررسی روند اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که در ساعات ابتدایی این دو متغیر بالاترین مقدار خود را تجربه کردند ولی هرچه به انتهای بازار نزدیک‌تر شدیم مقدار آن‌ها کاهش پیدا کرد.

از جمله سهامی که در این صنعت بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را داشتند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • انرژی3
 • کالا
 • لوتوس

    2) فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

شاخص-فیندو

 یکی دیگر از صنایع سبزپوش در معاملات امروز صنعت فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در انتهای بازار عدد 23.24+ میلیون تومان را ثبت کرد. بررسی نمودار شاخص فیندو نشان می‌دهد که در ساعات 9:30 این صنعت بیشترین ارزش معاملات حقیقی و بیشترین اختلاف سرانه را ثبت کرد. بعداز آن این دو متغیر به تعادل رسیدند.

از جمله نمادهایی که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • شتران
 • شزنگ
 • شراز

    3) اطلاعات و ارتباطات

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت 22.05+ میلیون تومان می‌باشد. این صنعت در نیمه بازار  تحولاتی را درخود دید به‌طوری که از اختلاف سرانه از عدد 0.78- در ساعات ابتدایی بازار به عدد 82.54+ میلیون تومان رسید. پیرو این تغییرات در اختلاف سرانه، ارزش معاملات حقیقی هم از 1 میلیارد تومان در ابتدای بازار به عدد 27 میلیارد تومان در میانه بازار رسید.

این صنعت هم از جمله صنایعی می‌باشد که در 10 روز اخیر یک بار دیگر نیز در لیست برترین صنایع حاضر بوده است. (برای مطالعه به مقاله شاخص فیندو- 20 بهمن 98 رجوع شود.)

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 27 بهمن

    1) رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو درانتهای بازار برای این صنعت 6.12- میلیون تومان به ثبت رسید که نشان‌دهنده قدرت بالا فروشندگان در برابر خریداران می‌باشد. بررسی نموداری دلالت بر متعادل بودن ارزش معاملات حقیقی کل بازار در این صنعت دارد. کمترین مقدار شاخص در این صنعت عدد 56.36- میلیون تومان و بیشترین مقدار آن عدد 10.77+ میلیون تومان می‌باشد.

از جمله سهامی که در این صنعت بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را داشتند عبارت‌اند از: 

 • رانفور
 • مداران
 • پرداخت

    2) منسوجات

شاخص-فیندو

شاخص فیندو برای این صنعت عدد 5.23- می‌باشد. با توجه به نمودار و روند موجود یکی از دلایل منفی شدن اختلاف سرانه برای این صنعت در ساعات ابتدایی بازار، این است که کمترین سرانه با بیشترین ارزش معاملات اتفاق افتاده است.

سهامی مانند نماد های زیر در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند:

 • نتوس
 • نطرین

    3) پیمانکاری صنعتی

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت 3.57- میلیون تومان می‌باشد. بررسی روند موجود نشان از دو روند مخالف بین اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی بازار دارد؛ به‌طوری که در ساعات ابتدایی بازار سرانه کمترین مقدار خود یعنی 15.62- را ثبت کرد و رفته رفته روند رو به رشدی را سپری کرد اما برخلاف آن ارزش معاملات در ساعات ابتدایی بیشترین مقدار را داشته و هرچه به انتهای بازار نزدیک‌تر می‌شدیم مقدار آن کاهش پیدا می‌کرد.

ازجمله سهامی که در این صنعت بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را داشتند عبارت‌اند از:

 • بالاس
 • خصدرا

 

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 2.02+ میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 2.02+ میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 2.02+ میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه...

نظرات