بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:189 تاریخ انتشار:1398/11/23 20:04 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو- 23 بهمن 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو- 23 بهمن 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 0.7- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری فروشنده‌ها نسبت به خریداران می‌باشد.

شاخص-فیندو

تعادل نسبی  شاخص فیندو پس از چند روز افت شدید!

اگر چه شاخص فیندو امروز نیز روزی قرمز را سپری کرد ولی اعداد و ارقام مرتبط با معاملات امروز نشان از تعادل نسبی در قدرت خریداران و فروشندگان در بازار امروز داشت؛ بطوری‌که در کل جریان معاملاتی مورد بررسی، شاهد ۶ بازه زمانی نیم ساعته با شاخص منفی و خروج نقدینگی هوشمند و  ۱ بازه زمانی  شاخص مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم.

بررسی ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که با شروع بازار در ساعات 9:00 تا 9:30 بیشترین ارزش معاملات را شاهد بودیم اما رفته رفته با متعادل شدن بازار، ارزش معاملات نیز کاهش پیدا کرد.

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 23بهمن

   1) شرکت‌های چند رشته‌ای

شاخص-فیندو

شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار، عدد 20.37+ میلیون تومان را ثبت کرد. با بررسی نمودار به این نکته می‌توان پی برد که در ساعات ابتدایی بازار ارزش معاملات و سرانه بالاترین مقدار خود را ثبت کردند. بهترین نمادهای این صنعت از لحاظ بیشترین ورود نقدینگی هوشمند شامل وامید، وصندوق و وبانک می‌باشند.

    2) فلزات اساسی

شاخص-فیندو

صنعت فلزاتی یکی از صنایعی می‌باشد که ورود نقدینگی هوشمند را ثبت کرد؛ بطوری که عدد شاخص فیندو در  این صنعت در انتهای بازار به 3.63+ میلیون تومان ثبت شد. صنعت فلزات یکی از صنایعی می‌باشد که در  مقالات گذشته(به شاخص فیندو- 21 بهمن 98 مراجعه شود.)  هم به آن اشاره شد و جابجایی پول هوشمند در آن زیاد است.

بررسی نموداری این صنعت نشان می‌دهد که همراه با ارزش معاملات بالا، اختلاف سرانه هم مثبت بوده که این می‌تواند نشانه خوبی برای این صنعت باشد.

از نمادهایی که در این صنعت بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را داشتند می‌توان به کویر، فسرب و ارفع اشاره کرد.

   3) استخراج کانی‌های فلزی

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت عدد 3.26+ میلیون تومان می‌باشد.

استخراج کانی های فلزی صنعتی می‌باشد که دو نیمه کاملا متفاوت را تجربه کرد؛ بطوری‌که در نیمه ابتدایی بازار سرانه مثبت ورود نقدینگی هوشمند و در نیمه بعدی بازار سرانه منفی و خروج نقدینگی هوشمند را شاهد بودیم.
از لحاظ ارزش معاملات حقیقی در این صنعت، روزی متعادل گذراندیم.

بهترین نمادهای این صنعت از لحاظ ورود نقدینگی هوشمند میتوان به کاما، کگهر و کچاد اشاره کرد.

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 23بمهن

     1) خدمات فنی و مهندسی

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت، 17.28- میلیون تومان ثبت شد که بیشترین خروج نقدینگی را به‌خود اختصاص داد؛  کمترین عدد شاخص در این صنعت در ساعت 10:30 ثبت شد ولی نکته منفی این است که این کمترین سرانه با بیشترین ارزش معاملات همراه بوده است که می‌تواند نشانه خروج قوی نقدینگی باشد.

بیشترین خروج نقدینگی در این صنعت، در نمادهای تابا، رمپنا و خفولا رخ داد.

   2) قند و شکر

شاخص-فیندو

قند و شکر دومین صنعت از لحاظ خروج نقدینگی می‌باشد؛ بطوری‌که عدد شاخص فیندو در این صنعت برابر با 7.9- میلیون تومان می‌باشد.

ارزش معاملات حقیق و سرانه دو روند مخالف هم  طی کردند بطوری که ارزش معاملات حقیقی ساعات ابتدایی بازار بالا بوده ولی رفته رفته کاهش پیدا کرد اما سرانه افزایشی بوده است.

خروج نقدینگی هوشمند در نمادهای قنقش، قصفها و قجام دیده می‌شود.

 

       3) فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

شاخص-فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت بدلیل سرانه پایین و ارزش معاملات بالا در ابتدای بازار، عدد 7.23- میلیون تومان را برای کل بازار ثبت کرد.

بررسی نمودار شاخص فیندو نشان از بهبود وضعیت سرانه در ادامه بازار دارد؛ بطوری که در 5بازه زمانی مورد بررسی شاخص مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و در 2بازه زمانی خروج نقدینگی هوشمند و عدد منفی را نشان می‌دهد.

بررسی نمادهای این صنعت نشان از خروج نقدینگی هوشمند در نمادهای امید، لوتوس و تنوین دارد.

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 0.7- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 0.7- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار شاخص فیندو، در انتهای بازار عدد 0.7- میلیون تومان ثبت کرد. این عدد بیانگر اختلاف...