بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:226 تاریخ انتشار:1398/12/12 08:36 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 12 اسفند 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 12 اسفند 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

برای دومین روز متوالی شاخص فیندو در مقابل شاخص کل قرار گرفت.اگرچه شاخص کل توانست رشد ۱۳۷۴۵ واحدی را ثبت کند اما شاخص فیندو روز خوبی را سپری نکرد.

عدد شاخص فیندو در انتهای بازار برابر  3.32- میلیون تومان می‌باشد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نسبتا محسوس فروشندگان نسبت به خریدارن می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

شاخص فیندو

باتوجه به نمودار شاخص فیندو، میتوان به وضعیت نسبتا نامناسب این شاخص پی برد؛ بطوری که در کل جریان معاملاتی، شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم. اما این نکته را باید درنظر گرفت که در فقط در ساعت ابتدایی بازار، شاهد خروج سنگین نقدینگی هوشمند بودیم و در بقیه بازار، بازار وضعیت متعادلی را گذراندیم.

بررسی دقیق تر این شاخص نشان می‌دهد که در اغلب بازار جابجایی نقدینگی هوشمند با قدرت بالا انجام نشده است و در ابتدای بازار این فروشندگان حقیقی بودند که قدرت بالاتری  نسبت به خریداران حقیقی داشتند ولی هرچه به انتهای بازار نزدیک‌تر می‌شدیم این نسبت وضعیت متعادل تری به خود می‌گرفت.

کل ارزش معاملات حقیقی برابر با 5174  میلیاد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته افزایش 1.69 درصدی را نشان می‌دهد. بررسی روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در ابتدای بازار بالاترین مقدار خود را ثبت کرد و درادامه بازار روند متعادلی در پیش گرفت.

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 12 اسفند

1.منسوجات

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  23.39+ میلیون تومان است. بررسی نموداری نشان می‌دهد که در ساعات ابتدایی بیشترین مقدار اختلاف سرانه همراه با بیشترین ارزش معاملات حقیقی در این صنعت ثبت شده است و در ادامه بازار این دو متغیر روند متعادلی را در پیش گرفتند.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 3 میلیارد تومان می‌باشد که بطور میانگین در هر نیم ساعت 400 میلیون تومان معامله توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است.

در گزارشات شاخص فیندو 6 اسفند و شاخص فیندو 7 اسفند نیز درباره جابجایی نقدینگی هوشمند در این صنعت اشاره کردیم.

نطرین تنها نماد در این گروه می‌باشد که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد.

2 .بانک‌ها و موسسات اعتباری

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  5.85+ میلیون تومان است. این صنعت از جمله صنایعی می‌باشد که در شاخص فیندو 11اسفند ، به عنوان یکی از صنایع برتر در بیشترین ورود نقدینگی هوشمند به آن اشاره کردیم. بررسی نموداری نشان می‌دهد که روز نسبتا مطلوبی را در این صنعت سپری کردیم؛ بطوری‌که اختلاف سرانه‌های بالا نشان می‌دهد که ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت با قدرت درحال انجام است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 330 میلیارد تومان می‌باشد. بررسی ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که روز متعادلی را از نظر روند این متغیر گذراندیم و در هر نیم ساعت بطور میانگین شاهد 47 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی در این صنعت بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وکار
 • وزمین
 • ونوین

 

3. هتل و رستوران

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  3.95+ میلیون تومان است. خلاصه اتفاقات شاخص فیندو در این صنعت را میتوان در جمله اختلاف سرانه بالا، درکنار ارزش معاملات بالا خلاصه کرد؛ بررسی نموداری نشان می‌دهد که در میانه بازار شاهد بالاترین اختلاف سرانه در کنار بالاترین ارزش معاملات حقیقی بودیم و این دو متغیر در ابتدا و انتهای بازار وضعیت متعادلی را گذراندند.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 69 میلیارد تومان می‌باشد.

سمگا تنها نماد در این گروه می‌باشد که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد.

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 12 اسفند

 

1. فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

 شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  32.89- میلیون تومان است. که نشان از برتری فروشندگان در مقابل خریدارن حقیقی دارد. بعداز آن‌که این صنعت هفته‌ای خوب را گذراند و در چندین روز یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند بود(لینکه به 6 و 10 اسفند) ، امروز شاهد خروج نقدینگی در این صنعت بودیم. بررسی نموداری شاخص فیندو نشان می‌دهد که این شاخص در ساعت 09:30 به کمترین مقدار ود با عدد 115.91- میلیون تومان و در ساعت  10:30 به بالاترین مقدار خود در طول روز با عدد 59.5+ میلیون تومان رسید که نشان از برتری فروشندگان در مقابل خریدارن حقیقی دارد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 32 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • تنوین
 • لوتوس
 • امید

 

2. محصولات کاغذی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر  31.56- میلیون تومان است. باتوجه به نمودار به برتری خروج نقدینگی نسبت به ورود نقدینگی در این صنعت پی می‌بریم؛ بطوری که در کل جریان معاملاتی، در بازه نیم ساعته شاهد خروج نقدینگی هوشمند و فقط در بازه نیم ساعته شاهد ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 115 میلیارد تومان می‌باشد که بیشترین آن در ساعت 10:30 با ارزش 44 میلیارد تومان صورت گرفته است.

در کنار صنعت فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، این صنعت نیز از جمله صنایعی است که بعدازچندین روز متوالی ورود نقدینگی هوشمند به آن،امروز شاهد خروج نقدینگی در آن بودیم.( برای مطالعه‌ی بیشتر شاخص فیندو 6 اسفند و شاخص فیندو 7 اسفند را مطالعه کنید)

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • چکارن
 • چکاوه

 

3. سایر محصولات کانی غیرفلزی

شاخص فیندو

.بررسی نموداری این صنعت نشان می‌دهد که از نیمه بازار به بعد، قدرت فروشندگان حقیقی نسبت به خریدارن حقیقی بالا گرفت و درنتیجه در کل با عدد نهایی 23.16- میلیون تومان شاخص فیندو به کار خود خاتمه داد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 152 میلیارد تومان می‌باشد که بطور متوسط در هر نیم ساعته 25 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کفپارس
 • کتوکا
 • کمینا

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار برای دومین روز متوالی شاخص فیندو در مقابل شاخص کل قرار گرفت.اگرچه شاخص کل...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار برای دومین روز متوالی شاخص فیندو در مقابل شاخص کل قرار گرفت.اگرچه شاخص کل...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار برای دومین روز متوالی شاخص فیندو در مقابل شاخص کل قرار گرفت.اگرچه شاخص کل...

نظرات