بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:217 تاریخ انتشار:1398/12/10 07:34 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 10 اسفند 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه، نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 10 اسفند 98

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

درپی اطلاعیه جدید سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر حجم مبنا و همچنین درنظر گرفتن حجم مبنا برای بازار فرابورس، انتظار می‌رفت بازار امروز با اصلاحاتی همراه باشد. در پایان بازار امروز، شاخص کل ۱۸۰۲۲۵ واحد اصلاح را تجربه کرد اما شاخص فیندو توانست روز خوبی را سپری کند. در ادامه به بررسی و شرح این شاخص خواهیم پرداخت.

عدد شاخص فیندو در انتهای بازار برابر با 0.21- میلیون تومان بود. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نه چندان محسوس فروشندگان نسبت به خریدارن می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و بیشتر نشان دهنده‌ی هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. برای توضیح بیشتر باید گفت شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

شاخص فیندو

باتوجه به نمودار شاخص فیندو، میتوان به وضعیت مناسب این شاخص پی برد؛ بطوری که در کل جریان معاملاتی، در 5 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند و در 2 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم.

بررسی دقیق‌تر این شاخص نشان می‌دهد که در ابتدای بازار قدرت فروشندگان حقیقی نسبت به خریداران حقیقی بالاتر بوده و هرچه به انتهای بازار نزدیک‌تر شدیم خریداران نسبت به فروشندگان قدرت بیشتری پیدا ‌کرده‌اند و درنتیجه در انتهای بازار، این اختلاف به نفع خریداران به پایان رسید.

شاخص فیندو در ساعت 09:30 کمترین مقدار خود را در طول روز با عدد 14.26- میلیون تومان ثبت کرد و در ساعت 11:30 این اختلاف به بیشترین مقدار خود رسید و توانست عدد 11.84+ میلیون تومان را ثبت کند.

کل ارزش معاملات حقیقی امروز برابر با 5750 میلیاد تومان بوده است. بررسی روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که در ابتدای بازار ارزش معاملات بالاترین مقدار خود را ثبت کرد و درادامه بازار روند نزولی در پیش گرفت.

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 5 اسفند

1. سایر محصولات کانی غیرفلزی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت در انتهای بازار برابر 25.19+ میلیون تومان بوده است. بررسی نموداری این صنعت نشان می‌دهد که در اولین نیم ساعته بازار کمترین مقدار شاخص در این صنعت ثبت شد و هرچه به انتهای بازار نزدیک‌تر شدیم این شاخص وضعیت بهتری پیدا کرد و توانست با عدد 198.83 بالاترین مقدار برای این شاخص را ثبت کند.

کل ارزش معاملات حقیقی این صنعت برابر 129 میلیارد تومان است که بیشترین مقدار آن در انتهای بازار با ارزش 38 میلیارد تومان به انجام رسیده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کساپا
 • ساذری
 • کمینا

2. محصولات کاغذی

شلخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 17.08+ میلیون تومان است. بررسی نموداری نشان می‌دهد که این صنعت روز نسبتا خوبی را گذراند؛ بطوری‌که در کل جریان معاملاتی در  5 بازه نیم ساعته، شاهد ورود نقدینگی هوشمند در این صنعت بودیم.

کل ارزش معاملات حقیقی 58 میلیارد تومان بوده است که بیشترین آن در ساعت بازه 10 صبح صورت گرفته است و همین امر باعث بهبود وضعیت شاخص فیندو در این صنعت شد .

این صنعت ازجمله صنایعی می‌باشد که در گزارش‌های ورود نقدینگی هوشمند تا به حال به آن اشاره شده است. برای مطالعه گزارش مربوطه شاخص فیندو 7 اسفند را مطالعه کنید.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • چکارن
 • چکاوه

3. فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت برابر 14.39+ میلیون تومان است. این صنعت اغلب معاملات خود را در دو نیم ساعته شروع و پایان بازار عملی کرد و در دیگر زمان‌های فعالیت بازار، شاهد معاملات متعادلی بودیم.

کل ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 53 میلیارد تومان بوده است و همانطور که مطرح شد بیشترین آن در نیم ساعته شروع و پایان بازار به انجام رسیده است.

این صنعت نیز ازجمله صنایعی است که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره کردیم برای مطالعه‌ی بیشتر شاخص فیندو 7 اسفند و شاخص فیندو 6 اسفند را مطالعه کنید.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کالا
 • بورس

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 10 اسفند

1. استخراج سایر معادن

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت برابر 69.64- میلیون تومان می‌باشد که نشان دهنده برتری قابل توجه فروشندگان حقیقی در برابر خریداران حقیقی می‌باشد. بررسی نموداری شاخص فیندو نشان می‌دهد که این صنعت روز خوبی را از لحاظ تعداد بازه‌های ورود نقدنیگی هوشمند گذراند اما از لحاظ برتری و قدرت نقدنیگی ، این خروج نقدینگی هوشمند بود که برتری خاصی نسبت به ورود نقدینگی هوشمند داشته است.

کماسه تنها نماد در این گروه می‌باشد که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داد

2.فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.98- میلیون تومان می‌باشد. روند شاخص فیندو در این صنعت را می‌توان در جمله‌ی شروع و پایان بد خلاصه کرد؛ به طوری که در ابتدا و انتهای بازار کمترین مقدار شاخص فیندو برای این صنعت ثبت شد. اما در میانه بازار شرایط کمی بهتر شد و درنتیجه در بازه‌هایی توانست به عدد مثبت نیز دست یابد.

کل ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 143 میلیارد تومان می‌باشد. روند معاملات در کل بازار نسبتا متعادل و به ارزش 20 میلیارد تومان در هر نیم ساعت ثبت شده است.

این صنعت نیز ازجمله صنایعی است که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره کردیم در شاخص فیندو 7 اسفند مطالعه کنید.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • شاوان
 • شتران
 • شراز

 

3. کاشی و سرامیک

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو در این صنعت برابر 7.03- میلیون تومان می‌باشد. این صنعت هم روندی مشابه صنعت فراورده‌های نفتی در پیش گرفت؛ به طوری‌که در ابتدا و انتها بازار کمترین مقدار سرانه ثبت شد و در میانه بازار این شاخص وضعیت بهتری پیدا کرد و توانست به اعداد مثبت نیز برسد .

ارزش معاملات حقیقی در صنعت وضعیت صعودی به خود گرفت و در کل توانست با ارزش 37 میلیارد تومان کار خود را به پایان ببرد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کهرام
 • کصدف
 • کحافظ

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار درپی اطلاعیه جدید سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر حجم مبنا و همچنین...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار درپی اطلاعیه جدید سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر حجم مبنا و همچنین...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار درپی اطلاعیه جدید سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر حجم مبنا و همچنین...

نظرات