بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:470 تاریخ انتشار:1399/02/09 17:37 نویسنده: معصومه رنج خواه
شاخص فیندو - 9 اردیبهشت 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 9 اردیبهشت 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 9 اردیبهشت سال 1399 است. در معاملات امروز، بازار بعد از صف‌های خرید هیجانی که در چند روز متوالی تجربه کرد، شرایط متعادل‌تری را گذراند؛ توجه به این نکته که در انتهای بازار، 185 نماد با قیمت پایانی کمتر از روز گذشته به‌ کار خود پایان دادند، تاییدکننده تعادل در بازار امروز است. اما علی رغم افزایش تعداد نمادهای منفی بازار، همچنان شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، روند شاخص کل را در دست خود گرفته‌اند و شاهد افزایش شاخص کل هستیم. در نتیجه در انتهای معاملات امروز، شاخص کل توانست با رشد 25503 واحدی، به کار خود پایان دهد تا همچنان بدون هیچ واکنش اصلاحی، روند صعودی را سپری کند.

پس از آن که در دو روز متوالی، خروج سنگین نقدینگی هوشمند را در شاخص فیندو شاهد بودیم، این شاخص امروز وضعیت بهتری را ثبت کرد؛ اما همچنان با ثبت عدد کمتر از ۳- میلیون تومان، شاهد خروج نقدینگی هوشمند از بازار هستیم. این شاخص در انتهای بازار با ثبت عدد 4.3- میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

 

در ادامه به بررسی وضعیت این شاخص و شرح آن خواهیم پرداخت.

نمودار شاخص فیندو با توجه به وضعیت امروز بورستوجه به این نکته که در کل جریان معاملاتی، در 3 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و در 4 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم، نیز بیانگر بهبود وضعیت شاخص فیندو نسبت به روزهای گذشته است.

بررسی روند شاخص فیندو نشان می‌دهد که همانند روال سابق، در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین ارزش معاملات با کمترین اختلاف سرانه بودیم که همین امر باعث شده است که در این مقطع شاهد خروج قابل توجه نقدینگی هوشمند از بازار باشیم.

لازم به ذکر است تیم فیندو در تلاش است با تعریف متغیرهای جدید دقت شاخص فیندو را به حداکثر برساند تا در روزهایی مشابه امروز، ابزاری کاراتر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

بررسی وضعیت معاملاتی در صنایع و نمادها نشان می‌دهد که برای چندمین روز متوالی، صنعت بانک‌ها با توجه به معاملاتی که در آن انجام شده، باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در کلیت بازار شده است.

یکی از نکات معاملات امروز، برابری ارزش معاملات حقیقی با روز گذشته است؛ به‌طوری که در کل معاملات شاهد 10399 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم. از مقایسه این متغیر با میانگین ماه گذشته، می‌توان محدوده امن برای ارزش معاملات حقیقی را، محدوده 9 تا 11 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. برای توضیح بیشتر، این موضوع را می‌توانید در نظر بگیرید که اگر اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد، به عنوان مثال قفل شدن سهام در صف خرید یا فروش و یا توقف نمادهای پرمعامله دربازار، این احتمال وجود دارد که در ادامه بازار نیز این مقدار ارزش معاملات را در هر روز معاملاتی شاهد باشیم.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز خود روندی نزولی را سپری کرد. به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد 2632 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

در گزارش قبلی شاخص توضیح دادیم که با توجه به شاخص فیندو و همچنین رشد متوالی شاخص کل، باید در معاملات احتیاط کرد؛ از طرفی با توجه به این موضوع که شاخص کل بیش از انتظار همگان رشد کرده است و مهمتر از آن اصلاح مقطعی نیز نداشته است، در نتیجه همچنان این دید نسبت به احتیاط در معاملات وجود دارد.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 9 اردیبهشت

صنایعی که در ادامه بررسی خواهند شد، صنایعی هستند که با توجه به وضعیت امروز بورس بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند.

    1) واسطه‌گری‌های پولی و مالی

شاخص فیندو صنعت واسطه‌گری‌های پولی و مالیعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 5+ میلیون تومان است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، در ابتدای بازار شاهد بیشترین اختلاف سرانه و همچنین بیشترین ارزش معاملات حقیقی بودیم که همین امر باعث ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت شده است. مقایسه روند شاخص فیندو در این صنعت و کلیت بازار، نشان از این موضوع دارد که این دو شاخص روندی مخالف را سپری کردند.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 84 میلیارد تومان می‌باشد. بیشترین ارزش معاملات حقیقی، در یک ساعت ابتدایی بازار به ارزش 40 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی انجام شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وثنو
 • ولانا
 • وآتوس

 

 2) فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

شاخص فیندو صنعت فراورده‌های نفتیعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 3.67+ میلیون تومان است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، در 4 بازه زمانی شاهد ورود نقدینگی به این صنعت بودیم. اگرچه در مابقی بازار، شاخص فیندو اعداد بسیار پایینی را ثبت کرد، ولی با توجه به پایین بودن ارزش معاملات در این مقاطع، خروج نقدینگی قابل توجهی را نتوانست ثبت کند.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 276 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی را سپری کرد؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد بیشترین ارزش معاملات به ارزش 97 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • شرانل
 • شپنا
 • شبریز

 

    3) سایر واسطه‌گری‌های مالی

شاخص فیندو سایرواسطه‌گری‌های مالیبررسی وضعیت معاملات و شاخص فیندو نشان می‌دهد که در اغلب بازار، شاخصی قرمز را شاهد بودیم؛ اما ذکر این نکته الزامیست که با توجه به اینکه در اغلب بازار، شاخص فیندو در محدوده 2- تا 2+ قرار داشت، در نتیجه ورود و خروج قابل توجه نقدینگی را در این صنعت شاهد نبودیم که نتیجه آن ثبت عدد 0.99+ میلیون تومان برای شاخص فیندو است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 279 میلیارد تومان می‌باشد. این صنعت برخلاف کلیت بازار عمل کرد و روندی متعادل را در ارزش معاملات سپری کرد؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت به‌طور میانگین شاهد 39 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وایران
 • ولملت
 • ولغدر

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 9 اردیبهشت

با توجه به وضعیت امروز بورس، صنایعی که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

    1) دستگاه‌ها و وسایل برقی

شاخص فیندو صنعت دستگاه‌های برقیعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 33.72- میلیون تومان است. یکی از اتفاقات مهم در این صنعت، تغییر وضعیت از ورود نقدینگی به خروج نقدینگی در یک ساعت ابتدایی بازار است. توجه به این موضوع که بیشترین مقدار شاخص فیندو در ساعت 09:30 و کمترین عدد برای آن در نیم ساعت بعدی آن ثبت شده است، نیز تاییدکننده این اتفاق می‌باشد. در ادامه بازار، اختلاف سرانه و ارزش معاملات روندی صعودی در پیش گرفتند که همین امر می‌تواند باعث ورود نقدینگی هوشمند در روزهای آتی به این صنعت شود.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 89 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • بموتو
 • بترانس
 • بشهاب

 

    2) بانک‌ها و موسسات اعتباری

شاخص فیندو صنعت بانک‌هاعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 21.80- میلیون تومان است. این صنعت روندی مشابه چند روز اخیر خود را سپری کرد؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، با ثبت کمترین عدد برای اختلاف سرانه و همچنین ارزش بالای معاملات، خروج نقدینگی در این مقطع و کلیت بازار برای این صنعت ثبت شده است.

همان‌طور که در توضیحات شاخص فیندو در کلیت بازار گفته شد، این صنعت برای چندمین روز متوالی است که باعث کاهش قابل توجه این شاخص در مقاطعی از بازار می‌شود. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به گزارش شاخص فیندو 7 و 8 اردیبهشت مراجعه کنید.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 639 میلیارد تومان می‌باشد. بیشترین ارزش معاملات در ساعت 09:30 به ارزش 245 میلیارد تومان انجام شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وپارس
 • وبملت
 • سامان

 

    3) سایر محصولات کانی‌ غیرفلزی

شاخص فیندو سایر محصولات کانی غیرفلزیعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.68- میلیون تومان است. این صنعت نیز روندی مشابه صنعت بانک‌ها را سپری کرد؛ ذکر این نکته الزامیست که به‌جز نیم ساعت ابتدایی در مابقی بازار، شاخص فیندو در محدوده 1- تا 1+ قرار گرفته است که نشان از شرایط عادی در این مقاطع دارد. اما معاملاتی که در نیم ساعت ابتدایی بازار انجام شده است، به‌دلیل دارا بودن اختلاف سرانه 29.2- میلیون تومانی و همچنین ارزش معاملات 72 میلیارد تومانی، باعث خروج نقدینگی هوشمند از کلیت بازار در این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 229 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کخاک
 • کمرجان
 • کاذر

برای درک بهتر ورود و خروج نقدینگی هوشمند و شناسایی آن به کمک شاخص فیندو، پیشنهاد می‌گردد دوره آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار را تهیه و استفاده کنید.

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 9 اردیبهشت سال 1399 است. در معاملات امروز، بازار بعد از صف‌های خرید...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 9 اردیبهشت سال 1399 است. در معاملات امروز، بازار بعد از صف‌های خرید...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 9 اردیبهشت سال 1399 است. در معاملات امروز، بازار بعد از صف‌های خرید...

نظرات