بلاگ/خیلی مهم
شناسه خبر:651 تاریخ انتشار:1399/07/08 00:05 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 8 مهر 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 8 مهر 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار


روز بی روح بازار سرمایه


امروز دوشنبه 7 مهر است. بازار سرمایه در معاملات امروز روز سخت دیگری را در پیش گرفت؛ وضعیت بازار وخیم‌تر از روزهای گذشته بودهاست؛ به‌طوری در انتهای بازار بیش از 90 درصد بازار با کاهش قیمت و صف فروش همراه بودند.


هیجان در شروع معاملات امروز به حداکثر مقدار خود رسید؛ به‌طوری که در مرحله پیش گشایش ارزش سفارشات فروش بیش از 7 هزار میلیارد تومان شد. در ادامه نیز تقاضا از خریداران در بازار بوجود نیامد تا بازار سرمایه یکی دیگر از روزهای تلخ خود را سپری کرده باشد. تلخی که بیش از پیش بر روی سرمایه گذاران خرد، اثر گذاشت. باید دید در روزهای آتی این سرمایه گذاران هستند که زیر فشار عرضه له می‌شوند و یا بلاخره صندوق تثبیت بازار وارد عمل خواهد شد.


نتیجه معاملات امروز به ترتیب اصلاح 54957 و 5388 واحدی شاخص کل و شاخص هم وزن بوده است. همانطور که گفته شده کلیت بازار در معاملات امروز در محدوده منفی و صف فروش قرار داشته است. توجه به این نکته که در انتهای معاملات تعداد نمادهای دارای پایانی منفی برابر 418 سهم و تعداد نمادهای دارای پایانی مثبت برابر 41 سهم بوده است نیز تایید کننده این موضوع است.


در کنار وضعیت نامناسب کلیت بازار، شاخص فیندو نیز وضعیت خوبی را سپری نکرد و در انتهای بازار با ثبت عدد 40.5- میلیون تومان به کار خود خاتمه داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده خریداران نسبت به فروشندگان می‌باشد.


با توجه به این موضوع میانگین شاخص فیندو در 6 ماه گذشته برابر 7- میلیون تومان بوده است، در نتیجه برای بررسی وضعیت شاخص فیندو، این عدد را ملاک قرار خواهیم داد و براساس آن به تفسیر معاملات خواهیم پرداخت. برای درک آسان‌تر و راحت‌ها ‌تر این موضوع، محدوده 9- تا 5- را به عنوان محدوده امن می‌توان در نظر گرفت که بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 9- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 5- بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.


شاخص فیندو
برای دومین روز متوالی شاهد خروج شاخص فیندو از منطقه امن خود هستیم. منطقه‌ای که در هفته گذشته در آن قرار داشت و باعث ایجاد امیدواری نسبت به تغییر روند در شاخص کل و کلیت بازار شد. اما ایجاد قوانین بدون کارشناسی باعث شد تا عرضه‌ها در بازار افزایش پیدا کند و کلیت بازار و شاخص فیندو روندی نزولی در پیش گیرد. توجه به این نکته که در 6 بازه زمانی نیم ساعته شاهد ثبت عدد منفی در شاخص فیندو و خروج نقدینگی هوشمند بودیم نیز، بیانگر وضعیت نامناسب این شاخص در معاملات امروز است.


بررسی وضعیت معاملات در صنایع نشان می‌دهد که معاملات صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات انجام شده، بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص فیندو داشته است. در آن طرف معاملاتی که در صنعت فلزات اساسی انجام شده، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص فیندو داشته است.


همانطور که در گزارش قبلی (شاص فیندو - 6 مهر 99) نیز اشاره کردیم، شاخص فیندو به عنوانی ابزاری پیشرو عمل می‌کند؛ برای توضیح بیشتر می‌توانید روند معاملات در یک هفته گذشته و همچنین اعداد نهایی شاخص فیندو در این مقاطع را در کنار یکدیگر قرار دهید تا متوجه این موضوع شوید شاخص فیندو اعلان زودتری نسبت به تغییرات معاملات در مقایسه با شاخص کل و بازار اعلام می‌کند.


کاهش ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز برابر 2783 میلیارد تومان بوده است. معاملات منفی و صف فروشی که در اکثر نمادهای بازار تشیکل شد، باعث شد که شاهد کاهش 67 درصدی معاملات نسبت به روز گذشته باشیم. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 1055 میلیارد تومان بودیم.


بررسی برآیند ورود و خروج نقدینگی هوشمند نشان می‌دهد که همچنان این متغیر عدد منفی را ثبت کرده است که نشان‌دهنده خروج نقدینگی حقیقی از کلیت بازار است. سوالات زیادی درباره عدد شاخص فیندو و تفاوت آن با برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی مطرح است. به این نکته توجه داشته باشید که برآیند ورود و خروج نقدینگی در واقع تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی را در کلیت بازار نشان می‌دهد؛ در صورتی که شاخص فیندو نشان دهنده قدرت پول ورود و خروجی و هوشمندی آن است.


3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 7 مهر


1. حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات


شاخص فیندو صنعت حمل و نقل
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 82.5+ میلیون تومان است. علی‌رغم سرخی بازار، اما صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات وضعیت متفاوتی را سپری کرد؛ این صنعت در معاملات امروز با ثبت عدد مثبت در 6 بازه نیم ساعته، روز سبزی را سپری کرد تا برای دومین روز متوالی به عنوان یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شود.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 5 میلیارد تومان می‌باشد.


نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • توریل
 • حتوکا
 • حسینا2. خدمات فنی و مهندسی

شاخص فیندو صنعت خدمات فنی و مهندسی
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 11.5+ میلیون تومان است. همانطور که در تصویر مشخص است در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین مقدار معاملات بودیم؛ از آنجایی که این معاملات با اختلاف سرانه بالا همراه بوده است، در نتیجه بیشترین مقدار نقدینگی هوشمند در این مقطع وارد این صنعت شده است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 31 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 11 میلیارد تومان بودیم.


نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • تپولا
 • رمپنا
 • خفولا3. سرمایه‌گذاری‌ها

شاخص فیندو صنعت سرمایه‌گذاری‌ها
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 8.9+ میلیون تومان است. این صنعت نیز روندی مشابه صنعت خدمات فنی و مهندسی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار بیشترین مقدار ارزش معاملات را همراه با بیشترین مقدار اختلاف سرانه شاهد بودیم. همین امر باعث شد تا در این مقطع بیشترین مقدار نقدینگی هوشمند وارد این صنعت شود.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 700 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 432 میلیارد تومان بودیم.


نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وسقم
 • وسمرکز
 • وسپهر3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 7 مهر


1. شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی


شاخص فیندو صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 151.3- میلیون تومان است. شستا یکی از سهام این صنعت است که چند هفته‌ای است به دلیل افشا اطلاعات بسته است. در غیاب شستا به عنوان بزرگترین شرکت این صنعت، سایر نمادها وضعیت خوبی را سپری نکردند تا این صنعت به عنوان یکی از صنایع اصلی در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شود. نکته مهم در معاملات این صنعت، مثبت شدن شاخص فیندو در انتهای بازار است که نشان دهنده حمایت سرمایه گذاران حقیقی از این صنعت است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 25 میلیارد تومان می‌باشد.


نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وصندوق
 • وامید


2. قند و شکر


شاخص فیندو صنعت قند و شکر
صنعت قند و شکر با ثبت عدد 130.6- میلیون تومان در شاخص فیندو برای دومین روز متوالی به عنوان یکی از صنایع اصلی در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شده است. بررسی وضعیت معاملات این صنعت نشان می‌دهد که معاملاتی که در نیم ساعت ابتدایی بازار رخ داده است عامل اصلی خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت بوده است. در ادامه این صنعت روند نزولی در پیش گرفت؛ از آن جایی که این روند با کاهش ارزش معاملات حقیقی همراه بوده است، ابن نتیجه را می‌توان گرفت که این صنعت نیز هماند کلیت بازار به صف فروش ختم شده است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 2 میلیارد تومان می‌باشد. . این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 1 میلیارد تومان بودیم.


نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • قجار
 • قنیشا
 • قصفها


3. فلزات اساسی


شاخص فیندو صنعت فلزات اساسی
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 117.9- میلیون تومان است. اگرچه این صنعت شروع خوبی را در معاملات امروز نداشت، اما در میانه بازار با سپری کردن روند صعودی به اعداد مثبت نیز ختم شد. بررسی وضعیت معاملات نمادهای این صنعت نشان می‌دهد که معاملاتی که در نماد فولاد رخ داده است، بیشترین تاثیر منفی را بر روی این صنعت و کلیت بازار داشته است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 254 میلیارد تومان می‌باشد. همانطور که در تصویر مشخص است، در یک ساعت انتهایی بازار، شاهد افزایش قابل توجه ارزش معاملات در این صنعت بودیم؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی این افزایش، خرید‌های اشخاص حقوقی در نماد فولاد با هدف حمایت از سهم بوده است.


نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فولاد
 • فباهنر
 • فزرین

برای درک بهتر ورود و خروج نقدینگی هوشمند و شناسایی آن به کمک شاخص فیندو، پیشنهاد می‌گردد دوره آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار را تهیه و استفاده کنید.

 

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار روز بی روح بازار سرمایه امروز دوشنبه 7 مهر است. بازار سرمایه در معاملات امروز روز سخت دیگری...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار روز بی روح بازار سرمایه امروز دوشنبه 7 مهر است. بازار سرمایه در معاملات امروز روز سخت دیگری...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار روز بی روح بازار سرمایه امروز دوشنبه 7 مهر است. بازار سرمایه در معاملات امروز روز سخت دیگری...

نظرات