بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:466 تاریخ انتشار:1399/02/08 21:26
شاخص فیندو - 8 اردیبهشت 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 8 اردیبهشت 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 8 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به تازگی عرضه شده بودند از جمله شستا و صبا انجام شد. امروز شرایط بازار متعادل تر از روزهای گذشته بود؛ به‌طوری که از همان ابتدای بازار، صف‌های خرید کم حجم‌تری را در بازار شاهد بودیم که نشان از تعادل معاملات است. تعادلی که دلیل بنیادی خاصی نداشت و به نظر می‌رسد ذخیره سازی سود، دلیل اصلی آن باشد. با این وجود تعادل، ولی همچنان بازار، به رشد خود ادامه داد و در نتیجه شاخص کل توانست در انتهای بازار با رشد 22706 واحدی، به کار خود پایان دهد. مهم‌ترین نکته معاملات امروز این است که شاخص کل توانست وارد کانال 800 هزار واحد شود.

علی‌رغم وضعیت مناسب بازار و شاخص کل، ولی همچنان شاخص فیندو در مقابل شاخص کل ایستادگی می‌کند. این شاخص در انتهای بازار با ثبت عدد 9.9- میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری قابل توجه فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

 

شاخص فیندو

همانطور که بارها این نکته را تکرار کردیم، در روزهایی که اکثر سهام صف خرید را تجربه می‌کنند، نسبت‌های نقدینگی و اختلاف سرانه اعتبار کمتری نسبت به روزهای عادی معاملات پیدا می‌کند.

 اگرچه در کل جریان معاملاتی، در 4 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و در 3 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم، ولی با توجه به اختلاف سرانه پایینی که در مقاطعی از بازار دیده شد، در نتیجه باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در کل بازار شده است.

لازم به ذکر است تیم فیندو در تلاش است با تعریف متغیرهای جدید دقت شاخص فیندو رو به حداکثر برساند تا در روزهایی مشابه امروز، ابزاری کاراتر در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

بررسی وضعیت معاملاتی در صنایع و نمادها نشان می‌دهد که همانند روز گذشته، معاملاتی که در صنایع بانک‌ها و خودرو و قطعات انجام شده است، باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در کلیت بازار شده است.

ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز برابر با 10399 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته، کاهش 27 درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در گزارش شاخص فیندو در روز گذشته بیان کردیم، رکورد ارزش معاملات حقیقی در روز گذشته شسکته شد؛ در نتیجه این کاهش ارزش معاملات طبیعی است و نشان‌دهنده روند جدید در معاملات نیست.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز خود روندی نزولی سپری کرد. به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد 2193 میلیارد تومان معامله به ارزش توسط اشخاص حقیقی بودیم.

در گزارش قبلی شاخص توضیح دادیم که باتوجه به شاخص فیندو و همچنان رشد متوالی شاخص کل باید در معاملات احتیاط کرد؛ از طرفی باتوجه به این موضوع که شاخص کل بیش از انتظار همگان رشد کرده است و مهمتر از آن اصلاح مقطعی نیز نداشته است، در نتیجه همچنان این دید نسبت به احتیاط در معاملات وجود دارد.

 

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 8 اردیبهشت

 

1. وسایل و دستگاه‌های ارتباطیشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 8.05+ میلیون تومان است. همانطور که در تصویر مشخص است، این شاخص دو نیمه متفاوت را سپری کرد؛ در نیمه نخست بازار، شاهد شاخصی مثبت و در نیمه دوم بازار شاهد شاخصی منفی بودیم. از طرفی باتوجه به ارزش معاملات بالا در نیمه نخست بازار، در نتیجه در این نیمه شاهد ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 12 میلیارد تومان می‌باشد. همانطور که گفته شد، این متغیر همانند اختلاف سرانه روندی نزولی را سپری کرده است. توجه به این نکته در ابتدای بازار شاهد بیشترین ارزش معاملات  اشخاص حقیقی نیز بودیم، تایید کننده این ادعاست.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • لکما
 • لپیام

 

2. سرمایه‌گذاری‌ها

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 6.85+ میلیون تومان است. همانطور که در نمودار مشخص است، در ساعت 10:00 باتوجه به اختلاف سرانه 29.8+ میلیون تومانی و همچنین ارزش 97 میلیارد تومانی ارزش معاملات، شاهد ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 444 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی متعادل را سپری کرد؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد 63 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وبرق
 • وملت
 • آریان

 

3. استخراج کانه‌های فلزی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 4.35+ میلیون تومان است. شاخص فیندو در این صنعت ورود نقدینگی هوشمند را در اکثر بازار نشان می‌دهد؛ توجه به این نکته که در 6 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت بودیم، نیز بیانگر وضعیت مناسب این صنعت در معاملات امروز دارد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 164 میلیارد تومان می‌باشد. همانطور که در نمودار مشخص است، ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز، روندی متعادل را سپری کرد؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد 23 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کگهر
 • ومعادن
 • کدما

 

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 8 اردیبهشت

 

1. رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 67.34- میلیون تومان است. این صنعت یکی از صنایعی است که باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در کلیت بازار شده است؛ بررسی وضعیت معاملات نمادهای این صنعت نشان می‌دهد معاملاتی که در نیم ساعت منتهی به 12:30 در نماد رانفور انجام شده، باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در این صنعت و کلیت بازار شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 366 میلیارد تومان می‌باشد. بیشترین ارزش معاملات حقیقی نیز در ساعت 12:30 انجام شده است که باتوجه به پایین بودن اختلاف سرانه در این مقطع، در نتیجه خروج نقدینگی هوشمند را از این صنعت شاهد بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • رتاپ
 • پرداخت
 • مفاخر

 

2. بانک‌ها و موسسات اعتباریشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 62.06- میلیون تومان است. همانطور که در نمودار مشخص است، در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد کمترین اختلاف سرانه بودیم. اگرچه در ادامه بازار شرایط متعادل تر شد و شاخص فیندو به اعداد مثبتی دست یافت، ولی اختلاف سرانه پایین 275.8- میلیون تومانی، باعث خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت شده است. معاملات این صنعت کلیت بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در کلیت بازار شده است. بررسی معاملات نمادهای این صنعت نشان‌دهنده این موضوع است که معاملاتی که در نماد وآیند انجام شده است، باعث کاهش 19 واحدی شاخص فیندو در کلیت بازار در نیم ساعت منتهی به 09:30 شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 721 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • سامان
 • وبملت
 • وسینا

 

3. خودرو و قطعاتشاخص فیندوصنعت دیگری که امروز کلیت بازار را تحت تاثیر قرار داد، صنعت خودرو و ساخت قطعات می‌باشد با عدد 19.40- میلیون تومان به کار خود پایان داد. همانطور که در نمودار مشخص است، این صنعت روندی مشابه صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در پیش گرفت؛ توجه به این نکته که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد کمترین  اختلاف سرانه با بیشترین ارزش معاملات بودیم، بیانگر تشابه وضعیت شاخص فیندو در دو صنعت است. بررسی وضعیت معاملاتی نمادهای این صنعت نشان می‌دهد که معاملاتی که در نماد خگستر انجام شده، باعث کاهش 6 واحدی شاخص فیندو در نیم ساعته منتهی به 09:30 شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 678 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • خگستر
 • خکرمان
 • خرینگ

 


تخفیف 20 درصدی دوره‌های آکادمی فیندو آشنایی با ورود و خروج نقدینگی هوشمند در دوره تابلو خوانی

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 8 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به...

شاخص فیندو - 21 اردیبهشت 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 8 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به...

شاخص فیندو - 20 اردیبهشت 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 8 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به...

نظرات