بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:456 تاریخ انتشار:1399/02/03 16:45 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو - 3 اردیبهشت 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو - 3 اردیبهشت 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 3 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به تازگی عرضه شده بودند از جمله شستا، زکوثر، تملت و ... انجام شد. بازار سرمایه ایران همچنان بدون مانعی در حال گذراندن بهترین روزهای عمر خود می‌باشد و با رشد همراه است؛ رشدی که بیشتر از آنکه باعث رضایت مندی شود، باعث ترس در بین اغلب فعالان بازار سرمایه شده است. امروز نیز شاخص کل شرایط مشابه روزهای گذشته، خود سپری کرد و در نتیجه توانست در انتهای بازار با رشد 15815 واحدی، به کار خود پایان دهد. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که امروز هم روندی مشابه روزهای گذشته سپری کردیم؛ به‌طوری که در ابتدای بازار، سهام با صف خرید شروع به کار کردند؛ اما نکته قابل توجه این است که در انتهای بازار، شرایط متعادل تری را شاهد بودیم و تعداد سهامی که با صف خرید روز خود را پایان بردند، نسبت به دیروز کاهش داشته است.

باتوجه به این موضوع که در روز گذشته، شاخص فیندو عددی پایینی را ثبت خروج نقدینگی هوشمند را نشان می‌داد، در نتیجه معاملات امروز و همچنین وضعیت شاخص فیندو از اهمیت خاصی برخوردار بود. اما عددی نهایی شاخص فیندو در معاملات امروز به‌گونه‌ای ثبت شد که شرایط نرمالی و متعادلی را در بازار شاهد باشیم؛ این شاخص در انتهای بازار با ثبت عدد 0.9- میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نه چندان محسوس فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.


ذکر این نکته الزامیست که گزارش تهیه شده براساس آخرین وضعیت بازار تا ساعت 12:30 تهیه شده است و در این گزارش معاملات نمادهایی که به تازگی عرضه شدند، به‌دلیل آن که معاملات آن ها بعد از ساعت 12:30 انجام شده، در نظر گرفته نشده است.

 

شاخص فیندو

همانطور که گفته شد شاخص فیندو در معاملات امروز وضعیت متعادلی را سپری کرد؛ توجه به این نکته که در کل جریان معاملاتی، در 3 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و در 4 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم.

همانور که در نمودار مشخص است، در نیم ساعت ابتدایی و انتهایی بازار، کمترین اختلاف سرانه برای شاخص فیندو ثبت شده است که نشان از  خروج نقدینگی در این مقاطع دارد. در اکثر بازار شاخص فیندو در محدوده صفر واحد در حال نوسان بوده است که نشان‌دهنده ثبات در وضعیت معاملاتی امروز است.

ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز برابر با 8438 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته، کاهش 8 درصدی را نشان می‌دهد. روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر همانند روزهای گذشته در معاملات امروز خود روندی نزولی در پیش گرفت. به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین ارزش معاملات حقیقی به ارزش 2149 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

در گزارش قبلی شاخص (شاخص فیندو 2 اردیبهشت) توضیح دادیم که باتوجه به شاخص فیندو و همچنان رشد متوالی شاخص کل باید در معاملات احتیاط کرد؛ از طرفی با توجه به این موضوع که شاخص کل بیش از انتظار همگان رشد کرده است و مهمتر از آن اصلاح مقطعی نیز نداشته است، در نتیجه همچنان این دید نسبت به احتیاط در معاملات وجود دارد.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 3 اردیبهشت

 

1. لاستیک و پلاستیکشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 13.05+ میلیون تومان است. همانطور که در نمودار مشخص است در اکثر بازار شاهد، شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم. بررسی معاملات نشان می‌دهد که در یک ساعت ابتدایی بازار، به‌دلیل اختلاف سرانه بالا و همچنین ارزش بالا معاملات، شاهد ورود نقدینگی به این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 16 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر مانند اختلاف سرانه روندی نزولی را سپری کرد؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین مقدار در این دو متغیر بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • پکرمان
 • پدرخش
 • پلوله

 

2. مواد غذایی و آشامیدنی

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.96+ میلیون تومان است. روند شاخص فیندو در این صنعت همانند روند این شاخص در کل بازار بوده است؛ در نیم ساعت ابتدایی و انتهایی بازار شاهد کمترین شاخص فیندو و در میانه بازار شاهد بیشترین مقدار شاخص فیندو و ورود نقدینگی هوشمند بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 344 میلیارد تومان می‌باشد. ارزش معاملات حقیقی امروز روندی مخالف شاخص فیندو سپری کرد؛ همانطور که در نمودار مشخص است، شاخص فیندو روندی نسبتا متعادلی را سپری کرد، اما ارزش معاملات حقیقی، با ثبت بیشترین مقدار در نیم ساعت ابتدایی بازار، روندی نزولی خود را تایید کرد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • غصینو
 • غشهداب
 • بهپاک

 

3. منسوجات

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 7.57+ میلیون تومان است. بررسی نموداری شاخص فیندو نشان می‌دهد که در ساعت 09:30 به‌دلیل اختلاف سرانه و همچنین ارزش بالای معاملات حقیقی در نتیجه شاهد ورود نقدینگی قابل توجهی در این مقطع بودیم.

 این صنعت در حال سپری کردن یکی از بهترین دوران خود است؛ به‌طوری که در دو روز متوالی به عنوان صنعت برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شده است. برای مطالعه بیشتر به گزارش شاخص فیندو  2 اردیبهشت مراجعه کنید.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 5 میلیارد تومان می‌باشد.  

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • نتوس
 • نطرین
 • نمرینو

 

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 3 اردیبهشت

 

1. قند و شکر

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 11.25- میلیون تومان است. باتوجه به نمودار، علی‌رغم آنکه در 5 بازه زمانی شاهد شاخصی مثبت هستیم، ولی معاملاتی که در نیم ساعت منتهی به  09:30 و 12:30 انجام شده است، باعث خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت شده است

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 127 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر وضعیت متعادلی را سپری کرد و در هر نیم ساعت به‌طور میانگین، شاهد 18 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • قنقش
 • قجام
 • قثابت

 

2. شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتیشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 7.51- میلیون تومان است. معاملات این صنعت به‌صورتی انجام شد تا روندی صعودی را در شاخص فیندو شاهد باشیم؛ در ابتدای بازار کمترین مقدار شاخص فیندو را شاهد بودیم که نتیجه آن خروج نقدینگی هوشمند در این ساعت است. در ادامه بازار، شرایط نرمالی را در شاخص فیندو شاهد بودیم و این شاخص در محدوده 1- تا 1+ قرار گرفت.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 121 میلیارد تومان می‌باشد. برخلاف شاخص فیندو ارزش معاملات حقیقی، روندی صعودی در پیش گرفت و در نیم ساعت پایانی بازار، شاهد بیشترین معاملات به ارزش 30 میلیارد تومان بودیم.

این صنعت برای دومین روز متوالی در خروج نقدینگی هوشمند شناسایی شد. (شاخص فیندو 2 اردیبهشت)

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وغدیر
 • وصندوق

 

3. بانک‌ها و موسسات اعتباری

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 5.24- میلیون تومان است. این صنعت در چند روز گذشته جابه‌جایی نقدینگی زیادی در آن صورت گرفته است که بارها به آن اشاره کردیم. همانطور که در نمودار مشخص است، این صنعت در اکثر بازار شاخص منفی را ثبت و خروج نقدینگی هوشمند را نشان می‌دهد؛ اما مهمترین مقطعی که بیشترین خروج نقدینگی در آن صورت گرفته است، در ساعت 09:30 بوده که در این مقطع شاهد اختلاف سرانه 12- میلین تومان و حجم بالای معاملات حقیقی به ارزش 220 میلیارد تومان بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 686 میلیارد تومان می‌باشد. ( نماد وبملت با بالاترین میانگین ارزش معاملات)

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • وبملت
 • سامان
 • ونوین

1. برای دسترسی به شاخص فیندو در هر نیم ساعت از شروع بازار از ربات فیندو استفاده کنید.

 

2. دوره‌ی تابلوخوانی و آشنایی با روند ورود و خروج نقدینگی هوشمند و اطلاع شاخص فیندو

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 3 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 3 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز 3 اردیبهشت سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به...

نظرات