بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:452 تاریخ انتشار:1399/02/01 19:49 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص فیندو‌ - 1 اردیبهشت 99

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز اولین روز از اردیبهشت ماه سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به تازگی عرضه شده بودند از جمله شستا، زکوثر، تملت و ... انجام شد. باتوجه به وضعیت شاخص فیندو در چند روز متوالی و کاهش قابل توجه آن، انتظار اصلاح مقطعی در معاملات امروز را داشتیم، ولی تصمیمی که از سوی بانک مرکز مبنی با کاهش سود بانکی به 15 درصد در سال گرفت موجب شد همچنان در این بازار باقی بماند. این عوامل سبب شد که بازار امروز نیز همانند روزهای گذشته خود، سبزپوش شود و در نتیجه شاخص کل توانست در انتهای بازار با رشد 18957 واحدی، به کار خود پایان دهد. 

بعداز دو روز متوالی که شاخص فیندو خروج نقدینگی هوشمند را نشان داد، معاملات امروز از اهمیت خاصی برخوردار بود. امروز این شاخص وضعیت متعادلی را سپری کرد و در نتیجه در انتهای بازار با ثبت عدد 1.4- میلیون تومان به کار خود پایان داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری نه چندان محسوس فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

دو شاخص خروج نقدینگی:

 1. شاخص فیندو 31 فروردین
 2. شاخص فیندو 30 فروردین

 

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.


ذکر این نکته الزامیست که گزارش تهیه شده براساس آخرین وضعیت بازار تا ساعت 12:30 تهیه شده است و در این گزارش معاملات نمادهایی که به تازگی عرضه شدند، بدلیل آن که معاملات آن ها بعد از ساعت 12:30 انجام شده، در نظر گرفته نشده است.

 

شاخص فیندو

 

اگرچه در کل جریان معاملاتی، در 6 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و فقط در 1 بازه نیم ساعته شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند بودیم، اما توجه به این نکته که در اکثریت بازار وضعیت نرمال را شاهد بودیم و شاخص فیندو در محدوده 3- تا 3+ قرار داشته است، نیز نشان‌ دهنده تعادل در معاملات امروز است.

بررسی صنایع و نمادها در معاملات امروز نشان می‌دهد که در ساعت 12:00 معاملاتی که در صنعت محصولات شیمیایی انجام شده است، باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در این ساعت شده است. 

بعد از رکورد تاریخی ارزش معاملات حقیقی در روز گذشته، ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز برابر با 8338 میلیارد تومان می‌باشد. اگرچه نسبت به روز گذشته، کاهش 27 درصدی ارزش معاملات را شاهد بودیم، اما ذکر این نکته الزامیست که این میزان ارزش معاملات بالاتر از میانگین تاریخی این متغیر قرار دارد؛ در نتیجه این کاهش ارزش معاملات را نمی‌توان نشانه خاصی برای تغییر جهت در روند ارزش معاملات دانست.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز خود روندی نزولی در پیش گرفت. به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین ارزش معاملات حقیقی به ارزش 2377 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

در گزارش قبلی شاخص توضیح دادیم که باتوجه به شاخص فیندو و همچنان رشد متوالی شاخص کل باید در معاملات احتیاط کرد؛ اگرچه شاخص فیندو در معاملات امروز وضعیت متعادلی را گذراند، اما باتوجه به این موضوع که شاخص کل بیش از انتظار همگان در حال رشد است و مهمتر از آن اصلاح مقطعی نیز نداشته است، در نتیجه همچنان این دید نسبت به احتیاط در معاملات وجود دارد.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 1 اردیبهشت

1. رایانه و فعالیت‌های وابسته به آنشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 17.63+ میلیون تومان است. اگرچه در معاملات امروز، این شاخص روند نزولی در پیش گرفت، ولی معاملاتی که در ابتدای بازار انجام شده، باعث ورود قابل توجه نقدینگی هوشمند به این صنعت شده است. در ادامه شاخص فیندو شرایط متعادلی را سپری کرد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 146 میلیارد تومان می‌باشد. همانند اختلاف سرانه، بیشترین ارزش معاملات حقیقی نیز در ابتدای بازار انجام شده است؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد 48 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • تاپکیش
 • رانفور
 • رکیش

 

2. فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ایشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 5.53+ میلیون تومان است. این صنعت نیز روندی مشابه صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن در پیش گرفت. ثبت عدد 10.9+ میلیون تومان به عنوان بیشترین عدد شاخص فیندو در ابتدای بازار نیز تایید کننده روند نزولی این شاخص در معاملات امروز است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 424 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • شرانل
 • شبندر
 • ونفت

 

3. محصولات شیمیاییشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 3.46+ میلیون تومان است. اگرچه در توضیحات شاخص فیندو در کلیت بازار بیان کردیم که معاملات ساعت 12:00 در این صنعت باعث کاهش شاخص فیندو کل بازار شده است، ولی در ادامه بازار، باتوجه به وضعیت خوبی که در معاملات شاهد بودیم، در نتیجه این صنعت را می‌توان یکی از صنایع برتر ورود نقدینگی هوشمند در نظر گرفت.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 783 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات خود روزی متعادل را سپری کرد؛ به‌طوری که میانگین در هر نیم ساعت شاهد 112 میلیارد تومان معامله توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • کرماشا
 • جم پیلن
 • پارسان

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 1 اردیبهشت

1. ساخت محصولات فلزی شاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 15.19- میلیون تومان است. شاخص فیندو در این صنعت همانند شاخص فیندو در کل بازار روز سرخی را سپری کرد؛ به‎طوری که در 6 بازه نیم ساعته، شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 129 میلیارد تومان می‌باشد.همانطور که در نمودار مشخص است، بیشترین ارزش معاملات حقیقی در یک ساعت ابتدایی بازار به ارزش 76 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی انجام شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • فاما
 • فاذر
 • فاراک

 

2. وسایل و دستگاه‌های برقیشاخص فیندوعدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 4.59- میلیون تومان است. شاید در نگاه اول به نمودار شاخص فیندو، وضعیت نرمال و متعادل را از آن برداشت کنید، ولی بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که معاملاتی که در ساعت 09:30 انجام شده است، بدلیل پایین بودن اختلاف سرانه و همچنین ارزش معاملات بالا، باعث خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 107 میلیارد تومان می‌باشد. همانطور که گفته شدف اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی در مقابل هم ایستادند و روندی مخالف را سپری کردند؛ به‌طوری که هرچه به انتهای بازار نزدیک میشدیم، اختلاف سرانه وضعیت بهتری پیدا میکرد ولی ارزش معاملات حقیقی کاهش پیدا میکرد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

 • بکام
 • بموتو
 • بسویچ

 

3. قند و شکر

شاخص فیندو

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 4.19- میلیون تومان است. نمودار شاخص فیندو در این صنعت تشابه زیادی نسبت به نمودار شاخص فیندو در کلیت بازار دارد. ثبت 6 بازه نیم ساعته شاخص منفی و همچنین کاهش ارزش معاملات حقیقی و سپری کردن روند نزولی در این متغیر، نشاندهنده تشابه بین این دو نمودار هستند. یکی دیگر از تشابه‌های این نمودار با شاخص فیندو کل بازار این است که در ساعت 12:00 در هر دو کمترین عدد شاخص فیندو را در طول روز شاهد بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 138 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

برچسب ها : شاخص فیندو
دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز اولین روز از اردیبهشت ماه سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز اولین روز از اردیبهشت ماه سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب...

شاخص فیندو - 26 مرداد 99

شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار امروز اولین روز از اردیبهشت ماه سال 1399 است. معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب...

نظرات