بلاگ/اصطلاحات بورس
شناسه خبر:174 تاریخ انتشار:1398/11/23 12:27 نویسنده: مدیر سیستم
سهام و صنایع ریالی

سهام و صنایع ریالی چیست؟ 

سهام و صنایع موجود در بازار سرمایه ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. این دو دسته عبارتند از: سهام و صنایع ریالی و سهام و صنایع دلاری. تفاوت اصلی این دو دسته از سهام و صنایع در تأثیر نرخ ارز بر میزان سودآوری آن‌هاست. سهام و صنایع ریالی بر خلاف سهام و صنایع دلاری، از افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت نمی‌پذیرند و گاهی ممکن است افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سودآوری آن‌ها شود. نرخ فروش سهام و صنایع ریالی بر اساس قیمت‌گذاری در داخل کشور صورت می‌گیرد. اما ممکن است هزینه‌های آن‌ها وابسته به نرخ ارز باشد. اگر هزینه‌های این سهام و صنایع به نرخ ارز مرتبط باشد، افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سودآوری آن‌ها خواهد شد. از طرفی کاهش نرخ ارز موجب افزایش سودآوری آن‌ها می‌شود.

باید توجه داشت که سهام و صنایع ریالی تنها با کاهش نرخ ارز سودآوری نخواهند داشت. بلکه افزایش نرخ ارز در طول ۶ ماه تا یک سال می‌تواند سهام و صنایع ریالی را با رشد قیمت مواجه کند. در واقع در هنگام افزایش نرخ دلار، سهام و صنایع دلاری با رشد قیمتی مواجه می‌شوند. اما سهام و صنایع ریالی نیز از این افزایش نرخ دلار بهره می‌برند و در ۶ ماه تا یک سال بعد از آن با رشد قیمتی مواجه می‌شوند. به عنوان مثال صنعت خودرو در دسته صنایع ریالی قرار می‌گیرد. این صنعت ممکن است در هنگام افزایش نرخ دلار با زیان مواجه شود اما در طول ۶ ماه تا یک سال بعد از آن با رشد قیمتی مواجه خواهند شد. 

 

مطالب پیشنهادی
نظرات