بلاگ/اصطلاحات بورس
شناسه خبر:129 تاریخ انتشار:1398/11/10 23:39
سرانه خرید و فروش حقیقی ها

مفهوم سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها

سرانه خرید حقیقی عبارت است از ارزش ریالی سهامی که هر کد حقیقی به طور متوسط خریداری کرده‌است. سرانه فروش حقیقی اشاره دارد به  ارزش ریالی سهامی که به طور متوسط هر کد حقیقی فروخته‌است.

مطالب پیشنهادی