بلاگ/اصطلاحات بیمه
شناسه خبر:300 تاریخ انتشار:1399/01/18 23:42 نویسنده: مدیر سیستم
ساختار قرارداد بیمه

ساختار قرارداد بیمه چگونه است؟

با توجه به نیازهای مختلف انسان و شرکت‌ها در زمینه مباحث بیمه‌ای، قراردادهای بیمه در رشته‌های مختلفی نوشته شده‌اند و با هم تفاوت‌هایی دارند اما از نظر ساختاری همگی متضمن چهار بخش هستند: اظهارات، توافقات بیمه‌ای، استثنائات و شرایط.

1) اظهارات

مطالب اعلام شده توسط بیمه‌گذار است که حاوی اطلاعاتی نظیر محل دارایی بیمه شده، نام بیمه‌گذار و سایر موضوعات مربوط به شناسایی بیمه‌گذار یا دارایی تحت بیمه او می‌باشد.

2) توافقات بیمه‌ای

در این قسمت شرکت بیمه متعهد می‌شود در صورت بروز حادثه ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه، خسارت بیمه‌گذار را پرداخت کند. پوشش‌های بیمه‌ای به دو صورت اصلی و بر مبنای خطرات نام برده شده که فهرست آن‌ها در بیمه‌نامه ذکر می‌شود و خطرات نامحدود (باز) که در آن تمامی خطرات به جز مواردی که به طور مشخص به عنوان استثناء در بیمه‌نامه قید شده باشد تأمین می‌گردد.

3) استثنائات

در این قسمت شرکت بیمه خطراتی را که تحت پوشش قرار نمی‌دهد بیان می‌کند. به عبارت دیگر، این قسمت مواردی است که شرکت بیمه انجام نخواهد داد. تعداد استثنائات در بیمه‌نامه‌های با خطرات ذکر شده بسیار معدود و در بیمه‌نامه‌های با خطرات نامحدود بسیار زیاد خواهد بود.

4) شرایط

در این قسمت حقوق و وظایف طرفین قرارداد با جزئیات بیان می‌شود. بیشتر موارد این بخش منطبق با استانداردهای موجود و مربوط به وظایف بیمه‌گذار در صورت بروز حادثه است.

مطالب پیشنهادی