بلاگ/اصطلاحات بورس
شناسه خبر:165 تاریخ انتشار:1398/11/21 15:17 نویسنده: مدیر سیستم
حق تقدم استفاده نشده

تعریف حق تقدم استفاده نشده 

زمانی که یک شرکت از محل آورده‌های نقدی افزایش سرمایه انجام می‌دهد، درصد مالکیت سهامداران در آن تغییر می‌کند. در نتیجه شرکت اوراقی را با نام حق تقدم منتشر می‌کند تا سهامداران قدیمی شرکت امتیاز ویژه‌ای برای خرید سهام جدید و حفظ میزان مالکیت خود داشته باشند.

فرد صاحب حق تقدم دو انتخاب دارد؛ یا آن را در مدتی که مشخص می‌شود (که نباید کمتر از 60 روز باشد) به فروش برساند و یا در همین مدت با واریز 1000 ریال بابت هر سهم به حساب شرکت، آن‌ها را تبدیل به سهم نماید.

اگر شخصی در طول مدت مشخص شده نه این حق تقدم‌ها را به فروش برساند و نه آن‌ها را تبدیل به سهم نماید، این حق تقدم‌ها تبدیل به حق تقدم استفاده نشده می‌شوند.

حق تقدم‌های استفاده نشده توسط شرکت منتشرکننده پس از چند ماه از طریق مزایده به فروش می‌رسد و پس از کسر کارمزد فروش، پول آن به حساب دارنده حق تقدم واریز می‌شود.

قیمت این حق تقدم‌های استفاده نشده معمولا برابر با قیمت زمان بسته شدن حق تقدم‌ها است. البته ممکن است تغییرات قیمتی سهم به اندازه‌ای باشد که قیمت حق تقدم‌ها نیز تغیر کند.

 

مطالب پیشنهادی
نظرات