بلاگ/شاخص فیندو
شناسه خبر:190 تاریخ انتشار:1398/11/24 17:35 نویسنده: مدیر سیستم
شاخص هفتگی فیندو – 19 تا 23 بهمن 98

شاخص فیندو شاخصی است که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن بازار با رصد دقیق معاملات حقیقی‌ها در بازار سرمایه نقدینگی هوشمند را رصد کرده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا صنایعی که سهام آنها مورد توجه حقیقی‌های هوشمند است را شناسایی کنند.

شاخص هفتگی فیندو – 19 تا 23 بهمن 98

تغییرات نقدینگی هوشمند بازار در هفته‌ای که گذشت:

در هفته اخیر مجموع ارزش معاملات هفتگی حقیقی‌های بازار به 18600 میلیارد تومان رسید. این عدد با توجه به تعطیلی یک روزه‌ این هفته با افتی 15 درصدی نسبت به هفته گذشته همراه بوده است.

شاخص-فیندو

در هفته‌ای که گذشت شاخص فیندو برای کل هفته عدد 6.1- میلیون تومان را نشان می‌دهد که نشان از خروج نقدینگی هوشمند در کل هفته اخیر است. این در شرایطی است که شاخص فیندو در هفته قبل عدد 2.8- میلیون تومان را نشان می‌داد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

در این هفته روزهای شنبه و دوشنبه شاهد خروج نقدینگی هوشمند گسترده از بازار بودیم و روزهای یکشنبه و چهارشنبه نیز از نظر ورود و خروج نقدینگی هوشمند بازار نسبتاً متعادلی را تجربه کردیم.

اما از نظر ورود و خروج نقدینگی هوشمند در صنایع مختلف با محاسبه برآیند هفتگی این شاخص، 3 صنعت:

  • شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی ( وصندوق، وبانک، وامید و.. )
  • محصولات چوبی (چنوپا و چفیبر)
  • عرضه برق، گاز ،بخار و آب گرم ( بجهرم، بمپنا، بکهنوج و..)

به ترتیب دارای بیشترین ورود نقدینگی حقیقی هوشمند بودند. همچنین 3 صنعت:

  • بانکداری و موسسات اعتباری ( وبصادر، وتجارت و ..)
  • حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (حفارس، حپترو، توریل و ..)
  • زراعت و خدمات وابسته ( تلیسه، زقیام و ..)

به ترتیب دارای بیشترین خروج نقدینگی هوشند بودند.

(ذکر این توضیح لازم است که شرکت‌های نوشته شده در پرانتز جلوی هر صنعت صرفاً برای مثال شرکت‌های آن صنعت نوشته شده‌اند و معنای دیگری ندارد.)

اطلاعات ارائه شده در این محتوا صرفاً جهت شرح اتفاقات بازار در هفته اخیر بوده و نبایست به‌عنوان یک ملاک اصلی برای تصمیم‌گیری هفته آتی مدنظر قرار گیرد بلکه کمک خواهد کرد تا جریان نقدینگی هوشمند در کل بازار تنها بعنوان یک عامل اثرگذار رصد شده و در تصمیم‌گیری در کنار سایر عوامل به شما کمک کند.

دسته بندی: شاخص فیندو
مطالب پیشنهادی
شاخص هفتگی فیندو – 3 مهر تا 7 مهر

تغییرات نقدینگی هوشمند بازار در هفته‌ای که گذشت: در هفته اخیر مجموع ارزش معاملات هفتگی حقیقی‌های بازار به 18600 میلیارد...

شاخص هفتگی فیندو – 6 شهریور تا 10 شهریور

تغییرات نقدینگی هوشمند بازار در هفته‌ای که گذشت: در هفته اخیر مجموع ارزش معاملات هفتگی حقیقی‌های بازار به 18600 میلیارد...

شاخص هفتگی فیندو – 31 مرداد تا 3 شهریور 1400

تغییرات نقدینگی هوشمند بازار در هفته‌ای که گذشت: در هفته اخیر مجموع ارزش معاملات هفتگی حقیقی‌های بازار به 18600 میلیارد...