بلاگ/اصطلاحات بورس
شناسه خبر:160 تاریخ انتشار:1398/11/21 12:19
افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل سود انباشته چیست؟

بر اساس قانون تجارت، شرکت‌های سهامی معمولا تمام سود سالانه خود را تقسیم نکرده و بخشی از آن را در حسابی با نام حساب اندوخته، ذخیره می‌کنند. وقتی که مبلغ انباشته شده در این حساب به میزان مناسبی رسید، شرکت‌ها این پول را به حساب سرمایه منتقل کرده و با انتشار اوراق سهام جدید، ارزش اسمی شرکت را افزایش می‌دهند.

در این روش عملا نقدینگی وارد شرکت نمی‌شود. شرکت‌ها با استفاده از همان مبلغ سود انباشته ارزش 100 تومانی هر برگه سهام را پرداخت می‌کنند و در این حالت دیگر نیازی نیست که سهامداران این مبلغ را به حساب شرکت واریز کنند.

به علت اینکه در این حالت نیازی نیست که سهامداران پولی را وارد شرکت کنند تا سهام به آن‌ها تعلق گیرد، به سهام منتشر شده، سهام جایزه می‌گویند.

در این روش افزایش سرمایه، درصد مالکیت افراد تغییری نمی‌کند، برای آنکه ارزش دارایی آن‌ها نیز تغییری نکند، ارزش سهام به میزان افزایش سرمایه کاهش می‌یابد.

همان‌طور که گفته شد، افزایش سرمایه از محل انباشته به وسیله بخشی از سود انباشته شده حاصل از عدم تقسیم تمام سود سالانه شرکت بدست می‌آید. اما گاهی نیز شرکت‌ها به‌جای تعدیل سودهای غیرعملیاتی، آن‌ها را در حساب انباشته شرکت ذخیره می‌کنند تا در در افزایش سرمایه از این محل استفاده کنند.

سود غیرعملیاتی سودی است که حاصل فعالیت‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های اصلی شرکت است. به عنوان مثال فروش انوال غیرمنقول یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در این دسته قرار می‌گیرند.

این نوع افزایش سرمایه، بهترین نوع افزایش سرمایه است، چراکه در آن اولا نیازی نیست سهامداران هیچ‌گونه مبلغی را پرداخت کنند، از سوی دیگر نیز مالکیت و دارایی سهامدار تغییری نمی‌کند.

 

مطالب پیشنهادی
نظرات