بهترین مطالب دسته تحلیل بورس
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399
سهام جامانده بازار بورس در 6 ماه اخیر کدام‌اند؟
سهام جامانده بازار بورس در 6 ماه اخیر کدام‌اند؟
دسته بندی تحلیل بورس
کاهش نرخ سود بانکی ممکن است چه اثراتی بر بازار بورس داشته باشد؟
کاهش نرخ سود بانکی ممکن است چه اثراتی بر بازار بورس داشته باشد؟

تحلیل بورس

عرضه اولیه‌ها با بیشترین و کمترین بازدهی در 3 ماه گذشته کدام‌اند؟
عرضه اولیه‌ها با بیشترین و کمترین بازدهی در 3 ماه گذشته کدام‌اند؟

تحلیل بورس

صندلی ریاست سازمان بورس به قالیباف رسید؛ اقدامات مثبت و منفی روسای پیشین چه بوده است؟
صندلی ریاست سازمان بورس به قالیباف رسید؛ اقدامات مثبت و منفی روسای پیشین چه بوده است؟

تحلیل بورس

های وب و توقف عملیات بازارگردانی آن؛ این اتفاق چه تاثیری بر معاملات این نماد خواهد داشت؟
های وب و توقف عملیات بازارگردانی آن؛ این اتفاق چه تاثیری بر معاملات این نماد خواهد داشت؟

تحلیل بورس

بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399

تحلیل بورس

شرکت‌های انفورماتیک و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس
شرکت‌های انفورماتیک و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس

تحلیل بورس

PSP ها و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس (بخش دوم)
PSP ها و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس (بخش دوم)

تحلیل بورس

معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس
معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس

تحلیل بورس

عرضه اولیه ها با بیشترین و کمترین بازدهی در 3 ماه گذشته کدام اند؟
عرضه اولیه ها با بیشترین و کمترین بازدهی در 3 ماه گذشته کدام اند؟

تحلیل بورس

افزایش سرمایه‌های پیش رو؛ کدام شرکت‌های بورسی بیشترین افزایش سرمایه را خواهند داشت؟
افزایش سرمایه‌های پیش رو؛ کدام شرکت‌های بورسی بیشترین افزایش سرمایه را خواهند داشت؟

تحلیل بورس

اخزا، ابزاری کم ریسک برای سرمایه‌گذاری؛ بررسی بازده اخزا در یک سال اخیر
اخزا، ابزاری کم ریسک برای سرمایه‌گذاری؛ بررسی بازده اخزا در یک سال اخیر

تحلیل بورس

سهام و صنایعی که بیشترین رشد را در بورس داشته‌اند کدام‌اند؟
سهام و صنایعی که بیشترین رشد را در بورس داشته‌اند کدام‌اند؟

تحلیل بورس