بهترین مطالب دسته تحلیل بورس
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399
سهام جامانده بازار بورس در 6 ماه اخیر کدام‌اند؟
سهام جامانده بازار بورس در 6 ماه اخیر کدام‌اند؟
دسته بندی تحلیل بورس
عرضه اولیه آریا ساسول
عرضه اولیه آریا ساسول

تحلیل بورس

5 سهم ارزنده با بیشترین اصلاح کدام‌اند؟
5 سهم ارزنده با بیشترین اصلاح کدام‌اند؟

تحلیل بورس

۵ شرکت با بیشترین میانگین ارزش معاملات در اردیبهشت ماه کدام‌اند؟
۵ شرکت با بیشترین میانگین ارزش معاملات در اردیبهشت ماه کدام‌اند؟

تحلیل بورس

خاستگاه اقتصاد سیاسی تورم در ایران
خاستگاه اقتصاد سیاسی تورم در ایران

تحلیل بورس

اثر دلار 18 هزار تومانی بر کدام صنایع و سهام بازار بورس بیشتر است؟
اثر دلار 18 هزار تومانی بر کدام صنایع و سهام بازار بورس بیشتر است؟

تحلیل بورس

بررسی رشد شاخص بورس ونزوئلا در دوران تورمی و فراتورمی
بررسی رشد شاخص بورس ونزوئلا در دوران تورمی و فراتورمی

تحلیل بورس

ارزش سهام عدالت چقدر است؟
ارزش سهام عدالت چقدر است؟

تحلیل بورس

برنامه احتمالی دولت برای بورس تا انتهای سال 99 چه خواهد بود؟
برنامه احتمالی دولت برای بورس تا انتهای سال 99 چه خواهد بود؟

تحلیل بورس

فروش سهام عدالت در بورس؛ آزادسازی مستقیم یا غیرمستقیم
فروش سهام عدالت در بورس؛ آزادسازی مستقیم یا غیرمستقیم

تحلیل بورس

سهام جامانده بازار بورس در 6 ماه اخیر کدام‌اند؟
سهام جامانده بازار بورس در 6 ماه اخیر کدام‌اند؟

تحلیل بورس

5 شرکت با بیشترین میانگین ارزش معاملات در فرودین ماه کدام‌اند؟
5 شرکت با بیشترین میانگین ارزش معاملات در فرودین ماه کدام‌اند؟

تحلیل بورس

کاهش نرخ سود بانکی ممکن است چه اثراتی بر بازار بورس داشته باشد؟
کاهش نرخ سود بانکی ممکن است چه اثراتی بر بازار بورس داشته باشد؟

تحلیل بورس