بازارها/بورس‌های جهانی
بورس‌های جهانی
آمار
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر
S&P 500 4,242 (0.21%) 9
NASDAQ 14,272 (0.18%) 26
DAX 15,592 (0.87 %) 135
NIKKEI 28,875 (0 %) 0
SHANGHAI 3,567 (0.01 %) 0
CAC 6,623 (1.1 %) 72
تحلیل
اخبار
آموزش

امروز دنبال یادگیری چی هستی؟