بازارها/بورس‌های جهانی
بورس‌های جهانی
آمار
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر
S&P 500 3,373 (0.04%) 1
NASDAQ 11,043 (0.08%) 9
DAX 12,835 (1.24%) 159
NIKKEI 23,289 (0.17 %) 40
SHANGHAI 3,360 (1.19 %) 39
CAC 4,943 (2.02%) 100
تحلیل
اخبار
آموزش

امروز دنبال یادگیری چی هستی؟