بازارها/بورس‌های جهانی
بورس‌های جهانی
آمار
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر
S&P 500 4,155 (0.73%) 30
NASDAQ 13,884 (1.21%) 169
DAX 15,368 (0.59%) 91
NIKKEI 29,685 (0.01 %) 2
SHANGHAI 3,478 (1.49 %) 51
CAC 6,297 (0.15 %) 10
تحلیل
اخبار
آموزش

امروز دنبال یادگیری چی هستی؟