فصل: آموزش فارکس - سطح ۱ درس: مقدمه

۱

تعداد نظرات: بدون نظر
استاد
امین رفیعی

امین رفیعی تحلیلگر بازارهای فارکس و بورس با سابقه 4 ساله به عنوان کارشناس تحلیل و آموزش مجموعه فیندو مشغول به فعالیت است.