آکادمی فیندو

آموزش سرمایه‌گذاری؛ در هر زمان و مکان

88

ساعت آموزش

16

مدرس مجرب

13614

دانشجو

جستجو براساس
جدیدترین دوره ها
رایگان
آموزش همگانی سرمایه‌گذاری

دوره رایگان آموزش سرمایه‌گذاری همگانی

قبل از شروع به معامله در هر بازاری لازم است با کلیت شرایط اقتصادی و تمامی بازارها آشنایی داشته باشیم، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های اصلی برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی‌ست.

زمانی که شما سبد سرمایه‌گذاری از چند بازار را تشکیل دهید در مواقع ضرر در یک بازار، به احتمال بالایی می‌توانید ضرر خود را با بازار دیگر پوشش دهید. و همزمان اگر در چند بازار مختلف سود کنید سود نهایی...

مشاهده