آکادمی فیندو

آموزش سرمایه‌گذاری؛ در هر زمان و مکان

21

ساعت آموزش

5

مدرس مجرب

2370

دانشجو

جستجو براساس
جدیدترین دوره ها
رایگان
آموزش همگانی سرمایه‌گذاری

مخاطبین این دوره آموزشی تمام افرادی هستند که دغدغه سرمایه‌گذاری دارند.
در این دوره آموزشی تلاش خواهد شد تا بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران بصورت کامل معرفی شوند؛ مزایا و معایب هر کدام بیان شده و بازارهای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری معرفی گردند.
توصیه می‌شود افراد با هر سطح سواد و دانش مالی از این دوره آموزشی استفاده کرده و با دیدی بهتر تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنند.

مشاهده