بازارها/بورس‌های جهانی
بورس‌های جهانی
آمار
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر
S&P 500 3,130 (% 0) 0
NASDAQ 10,208 (% 0) 0
DAX 12,528 (% 0) 0
NIKKEI 22,292 (% 0) 0
SHANGHAI 3,153 (% 0) 0
CAC 5,007 (% 0) 0
تحلیل
اخبار
آموزش

امروز دنبال یادگیری چی هستی؟